Z ŻYCIA SZKOŁY


ROK SZKOLNY 2020/2021


DZIEŃ KROPKI

15 września obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kropki. Jest to święto, którego celem jest wzbudzenie u dzieci kreatywności, pomysłowości i zachęcenie ich do tworzenia, działania. Dzień Kropki ma uświadomić młodzieży, że trzeba być odważnym, aby pokonać wszelkie trudności. Dla nas – nauczycieli święto to powinno być za to pretekstem do refleksji nad tym, czy w pogoni za realizacją programu nie zapominamy o talentach drzemiących w naszych uczniach.

W tym roku po raz pierwszy w obchody Dnia Kropki włączyły się na języku polskim klasy starsze. Na zajęciach uczniowie klas VI-VIII poznali genezę tego święta – wysłuchali opowiadania jak to zwyczajna kropka zmieniła świat małej dziewczynki o imieniu Vashti. Historia ta miała uświadomić, że w każdym z nas drzemie jakiś ukryty talent. Następnie uczniowie klasy VI wykonali kropki – motywatorki. Wypełniali kolorami przygotowany szablon, a w jego środku umieszczali hasło podnoszące na duchu lub dodające odwagi, pewności siebie, wiary we własne możliwości. Natomiast uczniowie klas VII-VIII przynieśli tego dnia do szkoły kamienie, które następnie ozdabiali według własnego pomysłu. Powstały z tego prawdziwe dzieła sztuki! Następnego dnia redagowali opowiadania przedstawiające historię swojego kamienia. I w tym przypadku nie zabrakło wesołych, zwariowanych, a nawet zapierających dech w piersiach historii.

Karolina Lachowska-Majchrzak


NAGRODA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

W roku szkolnym 2019/2020 Bank Spółdzielczy w Białogardzie zorganizował konkurs dla szkół podstawowych – Regularne oszczędzanie – klasowe wygrywania z Bankiem Spółdzielczym w Białogardzie. Celem konkursu była edukacja dzieci i młodzieży w zakresie różnych form oszczędzania oraz pogłębianie wiedzy na temat bankowości spółdzielczej. Trwał on od 01 września 2019r. do 31 marca 2020r. Każda klasa otrzymywała jeden punkt za każdy rachunek ucznia klasy zgłoszonej do konkursu.

wychowawca, przedstawiciel banku, dyrektor szkołylist gratulacyjny
przedstawiciele nagrodzonej klasybon nagrodowy

Nagrodę otrzymuje klasa z największą liczbą punktów w danej szkole. W tym konkursie wygrali uczniowie klasy czwartej (obecnie piątej). Nagrodą jest dofinansowanie przez Bank Spółdzielczy w Białogardzie wycieczki klasowej w kwocie 1000 zł. Dwóch uczniów – Zuzanna Łukaszewska i Maciej Kacprzak otrzymali upominki od banku.

Ewa Owczarska - wychowawca