Z ŻYCIA SZKOŁY


ROK SZKOLNY 2019/2020


SZKOLNE PRZYGODY GANGU SŁODZIAKÓW

W listopadzie w naszej szkole odbyło się podsumowanie II edycji konkursu dla szkół - "Szkolne przygody Gangu Słodziaków".

Konkurs ten miał zainspirować dzieci do codziennego czytania oraz obudzić w nich odpowiedzialność za środowisko naturalne. Z tej okazji również uczniowie klas I-III wykonali magiczne drzewa Słodziaków, które zostały wyeksponowane na holu szkoły, jako dekoracja w dniu głośnego czytania.

Honorowymi gośćmi byli rodzice, którzy przeczytali uczniom swoje ulubione baśnie.

Nie zabrakło także dobrej zabawy podczas układania puzzli przedstawiejących uwielbianych bohaterów Gangu Słodziaków.

Nad przebiegiem akcji czuwali wychowawcy klas I-III - p. Violetta Putek, p. Anna Purgal, p. Celina Dziuba Bartnik oraz bibliotekarz - p. Iwona Łabęcka.


DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI


KONCERT UMUZYKALNIAJĄCY

Uczniowie klas I – VIII oraz dzieci z oddziału przedszkolnego 8 listopada wzięli udział w koncercie zatytułowanym „Muzyczne krajobrazy”.

Przygody Sindbada Żeglarza ilustrowane były dźwiękiem wydobywanym z różnych instrumentów: fletu poprzecznego, keyboardu, akordeonu i głosu ludzkiego.

W muzycznej podróży brała też udział publiczność, która wcielała się w rolę bohaterów: Diabła Morskiego, Tarabuka, Murumardakosa, a tworzony przez muzykę krajobraz pobudził wyobraźnię i przeniósł słuchaczy w świat fantastycznych przygód Sindbada.

Violetta Putek - nauczyciel muzyki


PRZYJĘCIE UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ DO SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

Dnia 23 października 2019 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych na ucznia i czytelnika. Pierwszoklasiści w obecności zaproszonych gości: zastępcy Wójta Gminy Grzmiąca - pani Aleksandry Lachowskiej, pani dyrektor - Alicji Trzaskowskiej, Rady Rodziców, rodziców i starszych kolegów zaprezentowali krótki program artystyczny i przystąpili do egzaminu. Śpiewająco odpowiadali na pytania dotyczące naszej ojczyzny, szkolnej nauki oraz zasad zachowania w szkole i na drodze. Wszyscy goście zgodnie stwierdzili, że pierwszaki celująco zdali egzamin i mogą już zostać przyjęci do braci uczniowskiej.

Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała pani dyrektor.

W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów naszej szkoły.

Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i legitymacje szkolne, upominki od zaproszonych gości i zakładki do książek od koleżanek i kolegów z klasy VIII. Nie zabrakło też słodkiego poczęstunku przygotowanego przez rodziców. Pierwszakom życzymy sukcesów w nauce.

Violetta Putek - wychowawca


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dnia 11 października 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Iwinie odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Swoją obecnością zaszczycili ją obecni i emerytowani pracownicy szkoły, zastępca Wójta Gminy Grzmiąca - pani Aleksandra Lachowska, członkowie Wojskowego Koła Łowieckiego "Ryś" ze Szczecinka, Rada Rodziców oraz uczniowie naszej placówki.

Uroczystość rozpoczęło przedstawienie przygotowane przez uczniów klas I-V pod kierunkiem pań Anny Purgal, Violetty Putek oraz Moniki Stokowiec. Młodzi artyści piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku nauczycieli. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków. Każdy z nauczycieli otrzymał upominek przygotowany przez Samorząd Uczniowski.

Na zakończenie akademii głos zabrała dyrektor szkoły, pani Alicja Trzaskowska, która wręczyła nagrody dyrektora wyróżniającym się nauczycielom. Podziękowała też wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie.

Karolina Lachowska - Majchrzak


DZIEŃ PIECZONEGO ZIEMNIAKA

Trzeciego października przedszkolaki oraz uczniowie klasy II i III I świętowały Dzień Pieczonego Ziemniaka. Powodem do uhonorowania tego warzywa jest jego kulinarna popularność a przede wszystkim wywołanie radości ze wspólnej zabawy oraz udziału w konkurencjach, których bohaterem jest... ziemniak.

Wspólną zabawę rozpoczęliśmy od lekcji ciszy oraz wysłuchania krótkiej bajki o ziemniaku, następnie były zagadki oraz zabawy muzyczne. Każdy uczestnik zabawy wykonał swojego ziemniaczka oraz miał okazję wykonać pracę plastyczną - ziemniaczane stempelki. Dzieci wykazały się również doskonałą wiedzą na temat potraw wykonywanych z ziemniaków ochoczo je wymieniając.

Wiele radości sprawiły dzieciom konkurencje sportowe min. rzucanie do celu ziemniakiem, spacer z ziemniakiem na łyżce oraz zbieranie ziemniaków ukrytych w sali. Zwieńczeniem zajęć była wspólna degustacja upieczonych ziemniaczanych talarków oraz uwielbianych przez dzieci frytek.


DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

Uczniowie klasy III uczcili Dzień Tabliczki Mnożenia zabawami i grami matematycznymi.

Poznawali nowe sposoby nauki tej trudnej ,,dyscypliny" matematycznej. Rozwiązywali test interaktywny, który wyłonił Mistrza Tabliczki Mnożenia w klasie III, którym został Dominik Bartnik.


ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia odbywa się w ostatni piątek września. Dzień ten ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia.

27 września 2019 roku (piątek) odbyły się "egzaminy" ze znajomości tabliczki mnożenia. Nauka poprzez zabawę zawsze przynosi najlepsze efekty. Odświeżenie tabliczki mnożenia nikomu nie zaszkodzi.

Egzamin odbył się w dwóch kategoriach: klasy II - IV i klasy V - VIII. Głównym egzaminatorem w I kategorii była pani Violetta Putek (opiekun SKO), a w II kategorii - pani Beata Laube (opiekun SU). W I kategorii laureatem został Maciej Kacprzak - uczeń klasy IV a w II kategorii zwycięzcą został Mikołaj Adaśko - uczeń klasy VII.

Samorząd Uczniowski


KONCERT MUZYCZNY "PERKUSJA SOLO I W ZESPOLE"

27 września 2019r. odbył się koncert muzyczny zatytułowany "Perkusja solo i w zespole". Muzycy z koszalińskiej filharmonii udowodnili, że perkusja to nie tylko bębny czy werble - to cała gama przeróżnych instrumentów, z których można wydobyć zaskakujące efekty.

Uczniowie utrwalili sobie nazwy różnych bębnów, posłuchali brzmienia talerzy, dzwonka i tamburyno, wysłuchały popularnych utworów i wspólnie z Wiktorią, uczennicą klasy VIII wykonali utwór "Panie Janie". Dowiedzieli się również, że bęben pomaga koordynować krok podczas marszu oraz, że można na nim wygrywać wyłącznie rytm, a nie melodyczne dźwięki.

Po wysłuchaniu koncertu uczniowie nagrodzili artystów gromkimi brawami.

Violetta Putek


OLIMPIADA GIER I ZABAW

Nie musieliśmy długo czekać na kolejne w tym roku szkolnym ważne wydarzenie mające miejsce w naszej szkole. Dopiero co weszliśmy do naszych sal, przywitaliśmy się po wakacjach, rozpoczęliśmy naukę i wspólne zabawy, a już we wtorek 24 września przyłączyliśmy się do wspólnie obchodzonego przez dzieci i młodzież Europejskiego Tygodnia Sportu!, którego celem jest promowanie aktywności fizycznej i sportu na poziomie lokalnym, regionalnym i europejskim.

Najmłodsi uczniowie, czyli dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klas I-III wykazali się duchem sportowej walki. Tak jak i w ubiegłym roku odbyły się u nas zawody sportowe pod okiem wychowawców i nauczyciela wychowania fizycznego Pani Ewy Owczarskiej. Dzieci miały szansę wykazać się zwinnością i sprawnością fizyczną.

Uczyły się zdrowej rywalizacji oraz umiejętności przestrzegania zasad i walki fair play. Dla niektórych były to pierwsze, tak ważne w życiu zawody sportowe.

Mamy nadzieję, że duch sportowy zaszczepiony w naszych uczniach będzie także zachętą do aktywnego wypoczynku.

Violetta Putek – wychowawca klasy I


SPRZĄTANIE ŚWIATA

W piątek, 20 września 2019 roku, wzorem lat ubiegłych, nasza szkoła włączyła się w akcję ,, Sprzątania Świata”. Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem ,, Nie śmiecimy-sprzątamy-zmieniamy”. Celem akcji było uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw grożących życiu ludzi spowodowanych zanieczyszczeniem i dewastacją najbliższego środowiska przyrodniczego oraz kształtowanie odpowiedzialności za stan najbliższego środowiska. Piątkowa akcja połączona została z akcjami ,, Okulary dla Afryki” oraz ,, Szanuję, nie śmiecę, daję drugie życie niepotrzebnym przedmiotom”. Każda z nich cieszyła się dużym zainteresowaniem naszych uczniów.

W dniu Sprzątania Świata dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I-IV uczestniczyły w warsztatach DIY - zrób to sam-podczas których ozdabiały papierowe opakowania według własnych pomysłów a następnie wraz z nauczycielami udały się w teren. Wyposażeni w worki i rękawiczki ruszyliśmy do walki o czysty teren wokół szkoły. Wszyscy pracowali solidnie i z zapałem, mając świadomość, że chcą dbać o swoją przyszłość, dbając o środowisko. Akcja jest dowodem na to, że lubimy wspólnie działać.


DZIEŃ KROPKI

Dzień Kropki powstał, aby świętować i wspierać kreatywność, odwagę, wyobraźnię i zabawę dzieci. By odkrywać ich talenty i pokazać je innym. Żeby pokazać, że każde dziecko ma swoje mocne strony, które należy wspierać i rozwijać.

Obchody zorganizowane w klasie II i III rozpoczęliśmy od obejrzenia filmu o małej Vashti. Historia o nieśmiałej dziewczynce, która nie wierzyła w swoje możliwości, poruszyła serca dzieci. Uczniowie postanowili tak jak Vashti poszukać swoich talentów.

Tego dnia lekcje zamieniły się w pracownie rozwijające twórcze myślenie i kreatywność. Każdy próbował swoich sił podczas kropkowania. Rozmawialiśmy o talentach i rozwijaniu skrzydeł. W ten sposób powstało Drzewo talentów, Tęczowe, wesołe kropki oraz mnóstwo innych kropkowanych prac. Najważniejsza jednak w tym dniu była radość naszych uczniów, wynikająca z tego, że za sprawą małej kropki mogli stać się wielkimi artystami.


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020