INFORMACJE DLA RODZICÓWROK SZKOLNY 2019/2020


UWAGA!

W związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa informujemy, że zostały przeprowadzone rozmowy z uczniami na temat przestrzegania zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.

Apelujemy do wszystkich rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły.

Informujemy również, że nie ma powodów do obaw, jeśli ktoś nie miał kontaktu z osoba chorą.

Prosimy o bieżące sprawdzanie komunikatów publikowanych na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.
Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole


List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców dotyczący przeciwdziałania zażywaniu substancji potocznie nazywanych „dopalaczami”.

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców


Prosimy o zapoznanie się z informacjami przygotowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej www.gov.pl/web/edukacja dotyczącymi wyboru konkretnej formy wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych.

Rodzicom i opiekunom przypominamy również adres www.wypoczynek.men.gov.pl, gdzie znajduje się baza wypoczynku. Na bieżąco publikowane są w niej informacje o numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku. Wybierając dla swojego dziecka zimowisko czy obóz narciarski, należy zadbać przede wszystkim o sprawdzenie wiarygodności organizatora i bezpieczeństwo uczestników.


Ochrona dzieci przed chorobami zakaźnymi - list Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

Ochrona dzieci przed chorobami zakaźnymi


Program „Dobry Start”

1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł, które będą mogli przeznaczyć na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia.

Program „Dobry Start” to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć.

Wnioski o świadczenie z programu można składać online już od 1 lipca br. Nabór wniosków w formie papierowej rozpocznie się miesiąc później – 1 sierpnia br. Ostateczny termin mija 30 listopada br.

Dobry Start - plakat

Dobry Start - ulotkaBezpieczne korzystanie z gier komputerowych

Gry komputerowe to bardzo popularna forma rozrywki dla dzieci i młodzieży. 60% dzieci w wieku 4-14 lat używa komputera do grania, a 94% nastolatków w wieku 12-17 lat gra w gry wideo.

Gry komputerowe mogą wspierać rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci. Wpływają pozytywnie na: spostrzegawczość, reakcje na bodźce, zdolności przestrzenne, procesy myślowe oraz koncentrację uwagi. Poprawiają refleks i koordynację wzrokowo-ruchową oraz ćwiczą umiejętność współdziałania w grupie.

Jednak nadmierne granie może powodować problemy z koncentracją uwagi przez dłuższy czas, zaniedbywania nauki, aktywności fizycznej, kontaktów z rodziną i kolegami. Może ono prowadzić również do rezygnacji z innych zainteresowań, a nawet zaniedbywania czynności takich, jak jedzenie czy sen. W skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do uzależnienia.

Gry zawierające agresję i brutalną przemoc powodują wzrost poziomu agresji u dzieci, uczą wrogich zachowań wobec innych ludzi oraz tego, że jedynym sposobem na rozwiązywanie problemów jest używanie siły. A w przypadku opisanym poniżej, mogą prowadzić do samookaleczenia, a nawet śmierci.

Wskazówki dla rodziców, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowych:

-określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.

-zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji z tej formy spędzania czasu.

-jeśli ustalisz, że w waszym domu gra się w określone dni, np. w piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień będzie żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.

-zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia. Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź, czego może się z nich nauczyć.

-zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może ci w tym pomóc system oceny gier PEGI.

-zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.

-upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.

-sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.

-pamiętaj, że istnieją mini gry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.

-zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami.

Jeśli tak – sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera twoje dziecko, są bezpieczne. Kontakt z innymi użytkownikami może być potencjalnym źródłem niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowań.

Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie-reagowanie. Gry komputerowe

Gdzie można uzyskać pomoc

W celu uzyskania porad i wskazówek rodzice mogą dzwonić pod nr telefonu 800 100 100, oferujący bezpłatną i anonimową pomoc dla dorosłych (rodziców, nauczycieli, pedagogów). Dzieci i młodzież, którzy potrzebują pomocy, chcą z kimś porozmawiać o swoich problemach mogą dzwonić pod numerem telefonu 800 121212 (Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka).

Więcej o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w internecie: www.dyżurnet.pl , www.ore.edu.pl ,www.akademia.nask.pl, www.ore.edu.pl , www.kursor.edukator.pl , www.saferinternet.pl


Raport z ewaluacji problemowej


Autobusy wg rozkładu ( zakładka autobusy)


Jak motywować dziecko do nauki? Czym jest motywacja?

Motywacja – proces wewnętrzny pobudzający jednostkę do działania i ukierunkowujący ją. Od poziomu motywacji zależy sprawność działania. To, jak dziecko będzie sobie radziło w szkole zależy nie tylko od jego zdolności umysłowych, inteligencji czy predyspozycji. Duże znaczenie ma także sytuacja w rodzinie, styl wychowania, postawy rodziców, organizacja życia domowego. Warunki życia i atmosfera panująca w rodzinie ułatwia lub utrudnia dziecku doświadczenie zależności między własnymi działaniami a ich konsekwencjami, między wysiłkiem a wieńczącym go sukcesem. Albo wierzy ono we własne siły i zdobędzie zaufanie do siebie samego, co w przyszłości pomorze mu w szkolnej karierze, albo utrwali złe nawyki przeszkadzające mu w realizacji celów, które sobie stawia i które kiedyś będą mu stawiane jako uczniowi.

Jak widać, bardzo ważna jest więc rola rodziców w procesie edukacyjnym swojej pociechy. Tak wiele zależy, od ich podejścia do dziecka, ich zainteresowania dzieckiem, pomocy, jeżeli dziecko jej potrzebuje. Chcemy skierować waszą uwagę kochani rodzice, abyście więcej czasu spędzali ze swoim dzieckiem. Byście wykonali takie zwykłe czynności, jak sprawdzenie zadania domowego, czy wykonanie z dzieckiem zadania lub ćwiczenia, które nie będzie tylko przykrą koniecznością, ale ciekawym, przeżyciem. Czasem takie proste czynności, pomogą uczniowi „rozwinąć skrzydła” i zmotywować go do działania

Beata Laube – wychowawca klasy IV

Jowita Okurowska – pedagog

Dołączamy do naszego krótkiego apelu kilka linków do ciekawych stron w sieci, które dotyczą motywacji dzieci do nauki. Życzymy miłej lektury!

czas dzieci

motywacja

jak zmotywować dziecko do nauki

jak motywować dziecko do nauki-wskazówki dla rodziców

porada


Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją i przestępczością

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji?

Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących kontaktu dzieci z substancjami psychoaktywnymi.

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl. W pierwszym półroczu 2015 roku 61 rozmów dotyczyło problemów z substancjami psychoaktywnymi (www.800100100.pl).

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej


Informacja dla rodziców uczniów klas I - VIII

Przypominamy, iż na rok szkolny 2019/2020 zakupują Państwo wyłącznie podręczniki (klasa I, II i III również zeszyty ucznia) do religii.

Pozostałe podręczniki i matetiały ćwiczeniowe zostaną wypożyczone uczniom na początku roku szkolnego.


Opłata PZU - 19 złotych

Opłata na Radę Rodziców:

jedno dziecko - 20 zł

dwoje dzieci - po 15 zł

trzecie dziecko i więcej - zwolnione


Tornistry szkolne


KONIECZNE JEST KONTROLOWANIE PRZEZ RODZICÓW ZAWARTOŚCI TORNISTRA, ABY ZAPOBIEC ZABIERANIU PRZEZ DZIECKO ZBĘDNYCH RZECZY


WYCHOWAWCY KLAS

Oddział "0" - Renata Piątkowska

Klasa I - Violetta Putek

Klasa II - Anna Purgal

Klasa III - Celina Dziuba-Bartnik

Klasa IV - Ewa Owczarska

Klasa V - Monika Stokowiec

Klasa VI - Iwona Łabęcka

Klasa VII - Beata Laube

Klasa VIII - Karolina Lachowska-Majchrzak


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Rozpoczecie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych - 2 września 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna - 23-31 grudnia 2019r.

Ferie zimowe - 10.02 - 23.02.2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna - 9- 14 kwietnia 2020r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych - 26 czerwca 2020r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

2-3.01.2020

Dni przeznaczone na egzamin ośmioklasisty

12.06.2020


GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO


GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek


GODZINY PRACY LOGOPEDY


FLUORYZACJA


> color= "#a52a2a">

RADA RODZICÓW 2017/2018

przewodniczący - Janina Urbaniak

zastępca - Maria Cichocka - Adaśko

sekretarz - Justyna Bartnik

skarbnik - Elżbieta Krawczyk
> body> > > sekretarz -

skarbnik -">
> body> > k

skarbnik - Elżbieta Krawczyk">
> body> > color= "#a52a2a">
">
> body> > y> ">
> body> > color= "#a52a2a">
">
> body> >
">
> body> > ychowawczych - 2 września 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna - 23-31 grudnia 2019r.

Ferie zimowe - 10.02 - 23.02.2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna - 9- 14 kwietnia 2020r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych - 26 czerwca 2020r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

2-3.01.2020

21-23.04.2020

12.06.2020


GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO


GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek


GODZINY PRACY LOGOPEDY


FLUORYZACJA • RADA RODZICÓW 2017/2018

  przewodniczący - Janina Urbaniak

  zastępca - Maria Cichocka - Adaśko

  sekretarz - Justyna Bartnik

  skarbnik - Elżbieta Krawczyk  ">
  > body> > > sekretarz -

  skarbnik -  ">
  > body> > k

  skarbnik - Elżbieta Krawczyk  ">
  > body> > color= "#a52a2a">
  ">
  > body> > y> ">
  > body> > color= "#a52a2a">
  ">
  > body> >
  ">
  > body> >