INFORMACJE DLA RODZICÓW


BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY - RODZICREKRUTACJAPRZYDATNE LINKI

ROK SZKOLNY 2022/2023


dziennik elektroniczny - librus


Informacje dotyczące Tygodnia Szczepień

Akcja dotycząca zwiększenia wiedzy na temat korzyści wynikających ze szczepień


Szanowni Państwo

Stoi przed nami poważne i trudne finansowo zadanie rozbudowania szkoły o dodatkową klasopracownię. Jej powstanie w znaczący sposób usprawni funkcjonowanie naszej placówki jako szkoły ośmioklasowej. Podjęliśmy już pierwsze kroki zmierzające do pozyskania sponsorów chcących wesprzeć nasze działania. Wkrótce rozpoczniemy sprzedaż cegiełek, z których zyski zostaną przekazane na wyżej wspomniany cel. Część potrzebnych funduszy zaczęła pozyskiwać Rada Rodziców, ale nadal jest to przysłowiowa kropla w morzu potrzeb.

Dlatego w tym miejscu - jako cała społeczność szkolna - zwracamy się z prośbą do Państwa, abyście i Wy zechcieli wesprzeć finansowo nasze działania. Będziemy wdzięczni za każdą złotówkę przekazaną na ten cel.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor szkoły, grono pedagogiczne,

uczniowie i rodzice.


Dostępność dla rodziców i uczniów

tabela z godzinami dostepności

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole


Opłata na Radę Rodziców:

za każde dziecko - 20 zł


WYCHOWAWCY KLAS

Oddział "0" - Renata Piątkowska

Klasa I - Alicja Trzaskowska

Klasa II - Anna Purgal

Klasa III - Celina Dziuba-Bartnik

Klasa IV - Beata Laube

Klasa V - Karolina Lachowska Majchrzak

Klasa VI - Anna Częszak

Klasa VII - Iwona Łabęcka

Klasa VIII - Monika Stokowiec


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Rozpoczecie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych - 1 września 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna - 23-30.12.2022r.

Ferie zimowe - 13.02 - 26.02.2023r.

Wiosenna przerwa świąteczna - 06 - 11.04.2023r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych - 23 czerwca 2023r.


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

23-25.05.2023r.


DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH

31.10.22

2.05.22

9.06.22

22.06.22


Autobusy wg rozkładu ( zakładka autobusy)


RADA RODZICÓW

przewodnicząca - Janina Urbaniak

zastępca -Ewa Wajda

skarbnik - Kamila Cieślińska

sekretarz - Ewa Adaśko


Bezpieczne korzystanie z gier komputerowych

Gry komputerowe to bardzo popularna forma rozrywki dla dzieci i młodzieży. 60% dzieci w wieku 4-14 lat używa komputera do grania, a 94% nastolatków w wieku 12-17 lat gra w gry wideo.

Gry komputerowe mogą wspierać rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci. Wpływają pozytywnie na: spostrzegawczość, reakcje na bodźce, zdolności przestrzenne, procesy myślowe oraz koncentrację uwagi. Poprawiają refleks i koordynację wzrokowo-ruchową oraz ćwiczą umiejętność współdziałania w grupie.

Jednak nadmierne granie może powodować problemy z koncentracją uwagi przez dłuższy czas, zaniedbywania nauki, aktywności fizycznej, kontaktów z rodziną i kolegami. Może ono prowadzić również do rezygnacji z innych zainteresowań, a nawet zaniedbywania czynności takich, jak jedzenie czy sen. W skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do uzależnienia.

Gry zawierające agresję i brutalną przemoc powodują wzrost poziomu agresji u dzieci, uczą wrogich zachowań wobec innych ludzi oraz tego, że jedynym sposobem na rozwiązywanie problemów jest używanie siły. A w przypadku opisanym poniżej, mogą prowadzić do samookaleczenia, a nawet śmierci.

Wskazówki dla rodziców, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowych:

-określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.

-zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji z tej formy spędzania czasu.

-jeśli ustalisz, że w waszym domu gra się w określone dni, np. w piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień będzie żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.

-zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia. Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź, czego może się z nich nauczyć.

-zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może ci w tym pomóc system oceny gier PEGI.

-zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.

-upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.

-sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.

-pamiętaj, że istnieją mini gry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.

-zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami.

Jeśli tak – sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera twoje dziecko, są bezpieczne. Kontakt z innymi użytkownikami może być potencjalnym źródłem niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowań.

Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie-reagowanie. Gry komputerowe

Gdzie można uzyskać pomoc

W celu uzyskania porad i wskazówek rodzice mogą dzwonić pod nr telefonu 800 100 100, oferujący bezpłatną i anonimową pomoc dla dorosłych (rodziców, nauczycieli, pedagogów). Dzieci i młodzież, którzy potrzebują pomocy, chcą z kimś porozmawiać o swoich problemach mogą dzwonić pod numerem telefonu 800 121212 (Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka).


Jak motywować dziecko do nauki? Czym jest motywacja?

Motywacja – proces wewnętrzny pobudzający jednostkę do działania i ukierunkowujący ją. Od poziomu motywacji zależy sprawność działania. To, jak dziecko będzie sobie radziło w szkole zależy nie tylko od jego zdolności umysłowych, inteligencji czy predyspozycji. Duże znaczenie ma także sytuacja w rodzinie, styl wychowania, postawy rodziców, organizacja życia domowego. Warunki życia i atmosfera panująca w rodzinie ułatwia lub utrudnia dziecku doświadczenie zależności między własnymi działaniami a ich konsekwencjami, między wysiłkiem a wieńczącym go sukcesem. Albo wierzy ono we własne siły i zdobędzie zaufanie do siebie samego, co w przyszłości pomorze mu w szkolnej karierze, albo utrwali złe nawyki przeszkadzające mu w realizacji celów, które sobie stawia i które kiedyś będą mu stawiane jako uczniowi.

Jak widać, bardzo ważna jest więc rola rodziców w procesie edukacyjnym swojej pociechy. Tak wiele zależy, od ich podejścia do dziecka, ich zainteresowania dzieckiem, pomocy, jeżeli dziecko jej potrzebuje. Chcemy skierować waszą uwagę kochani rodzice, abyście więcej czasu spędzali ze swoim dzieckiem. Byście wykonali takie zwykłe czynności, jak sprawdzenie zadania domowego, czy wykonanie z dzieckiem zadania lub ćwiczenia, które nie będzie tylko przykrą koniecznością, ale ciekawym, przeżyciem. Czasem takie proste czynności, pomogą uczniowi „rozwinąć skrzydła” i zmotywować go do działania

Beata Laube –

Jowita Okurowska – pedagog

Dołączamy do naszego krótkiego apelu kilka linków do ciekawych stron w sieci, które dotyczą motywacji dzieci do nauki. Życzymy miłej lektury!

czas dzieci

jak zmotywować dziecko do nauki


Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji?

Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących kontaktu dzieci z substancjami psychoaktywnymi.

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl. W pierwszym półroczu 2015 roku 61 rozmów dotyczyło problemów z substancjami psychoaktywnymi (www.800100100.pl).

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej


Informacja dla rodziców uczniów klas I - VIII

Przypominamy, iż na rok szkolny 2021/2022 zakupują Państwo wyłącznie podręczniki do religii ( klasy II i III również zeszyty ucznia).

Pozostałe podręczniki i matetiały ćwiczeniowe zostaną wypożyczone uczniom na początku roku szkolnego.


KONIECZNE JEST KONTROLOWANIE PRZEZ RODZICÓW ZAWARTOŚCI TORNISTRA, ABY ZAPOBIEC ZABIERANIU PRZEZ DZIECKO ZBĘDNYCH RZECZY


FLUORYZACJA

>