INFORMACJE DLA RODZICÓW


BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY - RODZICREKRUTACJAPRZYDATNE LINKI

Szanowni Państwo!

W najbliższym czasie uczniowie stopniowo powracać będą do nauczania stacjonarnego.

Poniżej przedstawiam harmonogram powrotu uczniów klas IV-VIII do pracy stacjonarnej:

17,18, 19 maja – klasy IV i V nauka zdalna z domu, klasy VI-VIII – lekcje w szkole;

20, 21 maja – klasy IV, V i VIII lekcje w szkole, kl. VI i VII – nauka zdalna z domu;

24 maja – klasy IV, V i VIII nauka zdalna z domu, kl. VI i VII – lekcje w szkole

28 maja – klasy IV i V lekcje w szkole, kl. VI-VIII nauka zdalna z domu.

W dniach 25, 26, 27 maja odbywać się będzie egzamin ósmoklasisty. Są to dni wolne od zajęć edukacyjnych. Nauczyciele będą zaangażowani w prace komisji egzaminacyjnych.

Od 31 maja wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej w szkole.


NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

Najbliższy spis powszechny będzie przeprowadzony od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. (trwają prace legislacyjne związane z przedłużeniem terminu spisu do końca września br.).

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS. Obowiązkiem spisowym będą objęte:

• osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;

• mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), ustawa zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu m.in.:

• urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,

• urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną. Zasada tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie przewiduje żadnych wyjątków dających możliwość jej uchylenia. Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Więcej informacji o NSP 2021 znajduje się na stronie https://spis.gov.pl.kliknijoraz https://www.grzmiaca.org.pl/p,167,narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan kliknij


ROK SZKOLNY 2020/2021


ZE STRESEM ZA PAN BRAT

sposoby na stres

Czym jest stres?

Stres to odpowiedź naszego organizmu na rozmaite czynniki (bodźce), które napływają z otoczenia. To, jak na owe bodźce zareagujemy, zależy zarówno od sytuacji, z którą musimy się zmierzyć, jak i od tego, jak tę sytuację zinterpretujemy (czy uznamy, że nam zagraża). Są pewne wydarzenia powszechnie wywołujące duży stres (np. choroby, trudności rodzinne, egzaminy).

To od naszego nastawienia, sposobu myślenia i wiary we własne możliwości jednak w dużej mierze zależy, czy poradzimy sobie z problemem, czy też pozwolimy stresowi nas zdominować. To dobra wiadomość! Oznacza, że mamy wpływ na to, jak się czujemy, nawet jeśli okoliczności utrudniają nam pozytywne myślenie.

Stres a nasz organizm

Reakcję stresową łatwo rozpoznać obserwując swoje ciało. W stresie organizm przechodzi w stan mobilizacji. Zaczyna produkować hormony: adrenalinę, noradrenalinę i kortyzol. Pojawiają się następujące objawy:

- zwiększa się ciśnienie

- serce zaczyna szybciej bić,

-źrenice się rozszerzają,

- oddech przyspiesza.

Ciało jest w gotowości do działania.

Rola stresu

Po co właściwie nam stres? Otóż mobilizuje on do działania i ułatwia mierzenie się z różnymi wyzwaniami – również tymi pozytywnymi (jak dostanie się do wymarzonej szkoły, narodziny kolejnego członka rodziny, poznanie nowych przyjaciół). Sam w sobie jest niezbędny do życia i niesłusznie postrzegany często, jako wróg. Problem powstaje, gdy stres staje się silny i długotrwały. Wymienione wcześniej hormony uwalniane w trakcie stresu przestają być naszymi sprzymierzeńcami i zaczynają siać spustoszenie w organizmie. Przedłużający się stan ciągłej gotowości powoduje szkodliwe napięcie i przekłada się na problemy zdrowotne, a ciało nie radzi sobie z nieustannym stanem pobudzenia.

Wpływ stresu na zdrowie

Szkodliwy, przedłużający się stres może prowadzić do różnych chorób, zaburzeń i dolegliwości, m.in. infekcji, stanów zapalnych, różnego rodzaju bólów, dolegliwości żołądkowo - jelitowych, chorób skóry, zaburzeń pamięci, zaburzeń hormonalnych, migren, nowotworów, bezsenności oraz chorób i zaburzeń psychicznych (takich jak depresja czy zaburzenia lękowe).

Sposoby radzenia sobie ze stresem

Stres - choć potrzebny, w nadmiarze może zaszkodzić. Dlatego właśnie ogromnie ważna jest umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, gdy napięcie zaczyna dezorganizować życie.

Oto przykłady, jak można to zrobić:

Dbaj o ruch

Wysiłek fizyczny jest jednym z najlepszych sprzymierzeńców w walce ze stresem. Podczas sportu obniżamy poziom kortyzolu (hormonu stresu) oraz produkujemy serotoninę (hormon szczęścia). Oprócz tego uprawianie różnych aktywności może pomóc nam w rozładowaniu trudnych emocji (np. złości). Zastanów się, jaki sport sprawia Ci najwięcej przyjemności i postaraj się znaleźć na niego czas w swoim tygodniu.

Jedz zdrowo

Aby lepiej znosić wyzwania dnia codziennego warto zadbać o zdrową, urozmaiconą dietę. Zaleca się unikanie gazowanych napojów (najlepiej wybierać wodę), stronienie od słonych przekąsek i słodyczy, spożywanie pięciu posiłków dziennie, a także jedzenie dużej ilości warzyw i owoców.

Wysypiaj się

Zaleca się, aby dorosły człowiek przesypiał ok. 7-8 godzin na dobę. Dzieci w wieku szkolnym (7-13 lat) powinny spać ok 9-11 godzin, zaś nastolatki (14-17 lat) ok. 8-10 godzin. Aby zadbać o zdrowy, regularny sen warto zastosować zasady higieny snu: codziennie chodzić spać o tej samej godzinie, wieczorem unikać korzystania z komputera, telefonu czy telewizji, nie pić napojów zawierających kofeinę.

Wyrażaj emocje

Często tłumimy emocje lub wyrzucamy je z siebie w sposób niezdrowy dla nas i/lub otoczenia. Kumulujące się, niewyrażone emocje wpływają na to, jak się czujemy, mogąc prowadzić do nagłego wybuchu (np. agresji - w przypadku tłumienia złości) lub dolegliwości w ciele (ciało jest bowiem silnie połączone z psychiką i często cierpi razem z nią). Mówmy szczerze o swoich rozterkach; korzystajmy z pomocy rodziny, przyjaciół i nauczycieli; realizujmy się w swoim hobby.

Relaksuj się

Regularnie i świadomie rezerwuj czas na rzeczy, które sprawiają przyjemność.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

Jeśli czujesz, że stres przytłacza Ciebie lub członków rodziny, nie bój się korzystać z pomocy innych. Na świecie jest mnóstwo osób gotowych Cię wesprzeć nawet, jeśli myślisz inaczej.


zasady mycia rąk zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem co musisz wiedzieć o koronawirusie dane teleadresowe do szpitali z oddziałami zakaźnymi numery telefonów i informacje na temat postępowania w przypadku zaobserwowania objawów koronawirusa

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole


Opłata PZU - 19 złotych


Opłata na Radę Rodziców:

za każde dziecko - 20 zł


WYCHOWAWCY KLAS

Oddział "0" - Renata Piątkowska

Klasa I - Celina Dziuba-Bartnik

Klasa II - Aleksandra Jasiulek

Klasa III - Anna Purgal

Klasa IV - Anna Częszak

Klasa V -Ewa Owczarska

Klasa VI - Monika Stokowiec

Klasa VII - Iwona Łabęcka

Klasa VIII - Beata Laube


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Rozpoczecie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych - 1 września 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna - 23-31 grudnia 2020r.

Ferie zimowe - 04.01 - 17.01.2021r.

Wiosenna przerwa świąteczna - 1- 6 kwietnia 2021r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych - 25 czerwca 2021r.


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

25-27.05.2021


DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH

30 kwiecień 2021r.

25 maj 2021r.

26 maj 2021r.

27 maj 2021r.

04 czerwiec 2021r.


Autobusy wg rozkładu ( zakładka autobusy)


RADA RODZICÓW

przewodnicząca - Janina Urbaniak

zastępca - Kamila Cieślińska

skarbnik - Monika Kacprzak

sekretarz - Ewa Adaśko


List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców dotyczący przeciwdziałania zażywaniu substancji potocznie nazywanych „dopalaczami”.

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców


Prosimy o zapoznanie się z informacjami przygotowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej www.gov.pl/web/edukacja dotyczącymi wyboru konkretnej formy wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych.

Rodzicom i opiekunom przypominamy również adres www.wypoczynek.men.gov.pl, gdzie znajduje się baza wypoczynku. Na bieżąco publikowane są w niej informacje o numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku. Wybierając dla swojego dziecka zimowisko czy obóz narciarski, należy zadbać przede wszystkim o sprawdzenie wiarygodności organizatora i bezpieczeństwo uczestników.


Ochrona dzieci przed chorobami zakaźnymi - list Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

Ochrona dzieci przed chorobami zakaźnymi


Bezpieczne korzystanie z gier komputerowych

Gry komputerowe to bardzo popularna forma rozrywki dla dzieci i młodzieży. 60% dzieci w wieku 4-14 lat używa komputera do grania, a 94% nastolatków w wieku 12-17 lat gra w gry wideo.

Gry komputerowe mogą wspierać rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci. Wpływają pozytywnie na: spostrzegawczość, reakcje na bodźce, zdolności przestrzenne, procesy myślowe oraz koncentrację uwagi. Poprawiają refleks i koordynację wzrokowo-ruchową oraz ćwiczą umiejętność współdziałania w grupie.

Jednak nadmierne granie może powodować problemy z koncentracją uwagi przez dłuższy czas, zaniedbywania nauki, aktywności fizycznej, kontaktów z rodziną i kolegami. Może ono prowadzić również do rezygnacji z innych zainteresowań, a nawet zaniedbywania czynności takich, jak jedzenie czy sen. W skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do uzależnienia.

Gry zawierające agresję i brutalną przemoc powodują wzrost poziomu agresji u dzieci, uczą wrogich zachowań wobec innych ludzi oraz tego, że jedynym sposobem na rozwiązywanie problemów jest używanie siły. A w przypadku opisanym poniżej, mogą prowadzić do samookaleczenia, a nawet śmierci.

Wskazówki dla rodziców, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowych:

-określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.

-zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji z tej formy spędzania czasu.

-jeśli ustalisz, że w waszym domu gra się w określone dni, np. w piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień będzie żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.

-zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia. Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź, czego może się z nich nauczyć.

-zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może ci w tym pomóc system oceny gier PEGI.

-zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.

-upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.

-sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.

-pamiętaj, że istnieją mini gry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.

-zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami.

Jeśli tak – sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera twoje dziecko, są bezpieczne. Kontakt z innymi użytkownikami może być potencjalnym źródłem niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowań.

Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie-reagowanie. Gry komputerowe

Gdzie można uzyskać pomoc

W celu uzyskania porad i wskazówek rodzice mogą dzwonić pod nr telefonu 800 100 100, oferujący bezpłatną i anonimową pomoc dla dorosłych (rodziców, nauczycieli, pedagogów). Dzieci i młodzież, którzy potrzebują pomocy, chcą z kimś porozmawiać o swoich problemach mogą dzwonić pod numerem telefonu 800 121212 (Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka).

Więcej o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w internecie: www.dyżurnet.pl , www.ore.edu.pl ,www.akademia.nask.pl, www.ore.edu.pl , www.kursor.edukator.pl , www.saferinternet.pl


Jak motywować dziecko do nauki? Czym jest motywacja?

Motywacja – proces wewnętrzny pobudzający jednostkę do działania i ukierunkowujący ją. Od poziomu motywacji zależy sprawność działania. To, jak dziecko będzie sobie radziło w szkole zależy nie tylko od jego zdolności umysłowych, inteligencji czy predyspozycji. Duże znaczenie ma także sytuacja w rodzinie, styl wychowania, postawy rodziców, organizacja życia domowego. Warunki życia i atmosfera panująca w rodzinie ułatwia lub utrudnia dziecku doświadczenie zależności między własnymi działaniami a ich konsekwencjami, między wysiłkiem a wieńczącym go sukcesem. Albo wierzy ono we własne siły i zdobędzie zaufanie do siebie samego, co w przyszłości pomorze mu w szkolnej karierze, albo utrwali złe nawyki przeszkadzające mu w realizacji celów, które sobie stawia i które kiedyś będą mu stawiane jako uczniowi.

Jak widać, bardzo ważna jest więc rola rodziców w procesie edukacyjnym swojej pociechy. Tak wiele zależy, od ich podejścia do dziecka, ich zainteresowania dzieckiem, pomocy, jeżeli dziecko jej potrzebuje. Chcemy skierować waszą uwagę kochani rodzice, abyście więcej czasu spędzali ze swoim dzieckiem. Byście wykonali takie zwykłe czynności, jak sprawdzenie zadania domowego, czy wykonanie z dzieckiem zadania lub ćwiczenia, które nie będzie tylko przykrą koniecznością, ale ciekawym, przeżyciem. Czasem takie proste czynności, pomogą uczniowi „rozwinąć skrzydła” i zmotywować go do działania

Beata Laube – wychowawca klasy VIII

Jowita Okurowska – pedagog

Dołączamy do naszego krótkiego apelu kilka linków do ciekawych stron w sieci, które dotyczą motywacji dzieci do nauki. Życzymy miłej lektury!

czas dzieci

motywacja

jak zmotywować dziecko do nauki

jak motywować dziecko do nauki-wskazówki dla rodziców

porada


Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją i przestępczością

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji?

Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących kontaktu dzieci z substancjami psychoaktywnymi.

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl. W pierwszym półroczu 2015 roku 61 rozmów dotyczyło problemów z substancjami psychoaktywnymi (www.800100100.pl).

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej


Informacja dla rodziców uczniów klas I - VIII

Przypominamy, iż na rok szkolny 2020/2021 zakupują Państwo wyłącznie podręczniki (klasa I, II i III również zeszyty ucznia) do religii.

Pozostałe podręczniki i matetiały ćwiczeniowe zostaną wypożyczone uczniom na początku roku szkolnego.


KONIECZNE JEST KONTROLOWANIE PRZEZ RODZICÓW ZAWARTOŚCI TORNISTRA, ABY ZAPOBIEC ZABIERANIU PRZEZ DZIECKO ZBĘDNYCH RZECZY


FLUORYZACJA