INNOWACJE


"SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO"

Program innowacyjny ,,Smacznie , zdrowo, kolorowo” realizowany będzie w roku szkolnym 2022/2023 w klasie II. Zakłada on realizację tematów, podczas których dzieci będą brały czynny udział w sadzeniu warzyw i ich pielęgnacji, a później w przygotowywaniu zdrowych, smacznych i kolorowych potraw. Innowacja ma na celu dostarczenie dzieciom zakresu wiedzy o spożywanych pokarmach i znaczeniu spożywania owoców i warzyw dla rozwoju ich organizmów.

Ważna rolę odgrywać będzie wzbudzenie zainteresowania dzieci poprzez przygotowywanie soków, musów, kanapek, szaszłyków owocowych.

Ciekawym rozwiązaniem będzie prowadzenie uprawy warzyw. Program ma charakter otwarty i jego treści mogą być rozszerzane w zależności od zainteresowań dzieci. Zaproponowane treści w programie innowacyjnym są dostosowane do możliwości intelektualnych dzieci.

Program ma być inspiracją dla rodziców uczniów, jak zachęcić dzieci do spożywania większej ilości warzyw i owoców. W czasie zajęć uczniowie nauczą się jak komponować zdrowe i smaczne przetwory owocowe, poznają piramidę żywienia a szczególnie owoce i warzywa, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizmu.


KULINARNA PRZYGODA

Program ten będzie realizowany w klasie VII w roku szkolnym 2022/2023 w formie zajęć kulinarnych. Głównym celem innowacji jest przyswojenie przez uczniów wiadomości i umiejętności dotyczących zaplanowania, przygotowania i spożywania posiłków. Zastosowane będą różne formy i metody pracy po to, aby zajęcia były ciekawe. W programie ujęta jest też zasada indywidualizacji, każdy uczeń może liczyć na pomoc nauczyciela. Do realizacji innowacji zaangażowani będą również rodzice. Współpraca z nimi będzie odbywała się pośrednio i polegać będzie na przygotowaniu składników.

Innowacja przewiduje cykl 9 spotkań kulinarnych. Zajęcia te przeznaczone będą na przygotowanie, wykonanie potrawy, zjedzenie i posprzątanie. Podczas realizowania zajęć kulinarnych uczniowie będą mieli możliwość wspólnego przygotowania i spożywania posiłku.

Październik - pizza

przygotowujemy pizzę przygotowujemy pizzę pierniki tortila tortila