INNOWACJE


INNOWACJA PEDAGOGICZNA „ZDROWE PRZEDSZKOLAKI”

Została przygotowana po to, aby pokazać dzieciom zalety świadomego odżywiania, zdrowego stylu życia, nauczyć je dokonywania właściwych wyborów. Innowacja na temat zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym powstała, by pomóc przedszkolakom w pełni wykorzystać ich naturalną zdolność do przyswajania wiedzy. W szczególności przyswojenia wiedzy odnośnie zasad zdrowego stylu życia, które powinny być nieodłącznym elementem wychowania dzieci w dzisiejszym świecie. Istotną kwestią jest zaangażowanie rodziców i opiekunów dzieci w proces zdobywania wiedzy na temat zdrowia. To oni są głównym źródłem wiedzy dla dzieci, to od nich zależy, na ile dzieci będą świadomie przestrzegały podstawowych zasad dotyczących zdrowego stylu życia, na co dzień.

Zadania innowacji będą realizowane w trzech obszarach:

1. Wspólne przygotowywanie i degustacja posiłków.

2. Aktywność fizyczna.

3. Zajęcia warsztatowe.


"PAPIEROWY ŚWIAT MATEMATYKI - KSIĄŻKOWE ORIGAMI"

W roku szkolnym 2019/2020 będzie realizowany innowacyjny program edukacji matematycznej dla uczniów klasy V "Papierowy świat matematyki - książkowe origami". Innowacja będzie wdrażana przez nauczyciela matematyki - Beatę Laube. Innowacja obejmuje 9 jednostek lekcyjnych.

Program będzie wspomagać realizowany w szkole program "Matematyka z kluczem". Program oferuje uczniom odmienne sposoby zdobywania i utrwalania wiedzy niż te, które są zazwyczaj stosowane na lekcjach. Zdecydowanie większy nacisk postawiony jest na aktywizowanie uczniów i stwarzanie takich sytuacji dydaktycznych, by uczeń mógł samodzielnie pokonywać trudności i odczuwać satysfakcję z osiągniętego sukcesu. Zastosowane w programie metody i formy pracy mają stymulować wszechstronną aktywność ucznia w procesie nauczania i wychowania, odpowiadają one uczeniu się przez przyswajanie, odkrywanie, przeżywanie i działanie.

Głównym założeniem programu jest rozwijanie zdolności poznawczych uczniów oraz pobudzanie ich do samodzielnego i logicznego myślenia poprzez zabawy, ćwiczenia, książkowe składanki, książkowe origami oraz book art. Sposobów na wykorzystanie starych i niepotrzebnych książek (zużytych podręczników szkolnych i zeszytów ćwiczeń) jest wiele, a to jedna z nich o charakterze artystycznym, polegającą na zginaniu kartek bez cięcia. W ramach tego programu uczniowie klasy V będą doskonalić umiejętność pracy w zespole oraz kształcić pojęcia matematyczne: prostokąt, trójkąt, walec, stożek, bryła, figura geometryczna.


"PAPIEROWE CUDA"

INNOWACYJNY PROGRAM EDUKACJI WCZESNSZKOLNEJ

Innowacyjny program ,,Papierowe cuda” skierowany jest do uczniów klas młodszych. W trakcie realizacji innowacji uczestnicy zostaną zapoznani z nową techniką plastyczną -book foldingiem. Book folding- czyli książkowe składanki- jest doskonałym sposobem na wykorzystanie starych książek.

Głównym celem zaplanowanych zajęć jest pobudzanie i rozwijanie twórczego myślenia, kształcenie zdolności manualnych oraz wdrażanie do wytrwałości i konsekwencji w działaniu.

Podczas zajęć uczniowie będą wykonywać prace związane z różnorodną tematyką. Zastosowanie książkowego origami pomoże stworzyć atmosferę aktywności twórczej, zachęci do tworzenia wszystkie dzieci i umożliwi im osiąganie sukcesu.


„KOSTEK MĄDRALA ODSŁANIA TAJEMNICE LUDZKIEGO CIAŁA”

Innowacyjny program edukacji przyrodniczej został napisany dla uczniów, chcących poszerzyć i uzupełnić swoje wiadomości i umiejętności z zakresu poznania budowy i funkcjonowania ciała ludzkiego przy uwzględnieniu oczekiwań uczniów.

Ciało ludzkie jest skarbnicą wiedzy, w którą warto się zagłębić, aby poznać anatomiczne podstawy funkcjonowania poszczególnych układów, zapoznać się z funkcjonowaniem narządów zmysłów oraz mechanizmami regulacji podstawowych procesów życiowych człowieka. Poznanie budowy ciała ludzkiego jest warunkiem zachowania zdrowia; jest podstawą medycyny, bez jej znajomości nie jest możliwe udzielenie pomocy drugiemu człowiekowi.

Realizacja tego programu pomoże uczniom na dalszym etapie edukacji szkolnej oraz pozytywnie wpłynie na osiągane przez nich wyniki.


„ABY JĘZYK GIĘTKI POWIEDZIAŁ WSZYSTKO, CO POMYŚLI GŁOWA”

Młodym ludziom należy uświadamiać, jak ważna jest kultura języka i jak pięknym językiem jest język polski. Stąd też pojawił się pomysł opracowania innowacji pedagogicznej promującej poprawność języka ojczystego wśród uczniów klasy VI.

Celem innowacji jest podniesienie poziomu kultury języka w naszym środowisku. Pragnę, aby nasi uczniowie wypowiadali się starannie i poprawnie. Zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej będą stawiać poprawność wypowiedzi ustnej, jak i pisemnej, na pierwszym miejscu.

Poruszona zostanie również kwestia czytelnictwa, ponieważ dzięki literaturze pięknej, uczniowie wzbogacą swoje słownictwo i utrwalą poprawne wzorce językowe. Dlatego też podczas zajęć będziemy czytać fragmenty tekstów literackich, ćwiczyć odmianę trudnych wyrazów, utrwalać pisownię nietypowych wyrazów, poszerzać znajomość związków frazeologicznych i przysłów polskich.

Rozwijanie wrażliwości na kulturę języka i promocja czytelnictwa przybierać będzie różne formy, ponieważ w ramach innowacji organizowane będą różne konkursy: ortograficzne, krasomówcze, potyczki językowe, ale też pięknego czytania.