INNOWACJE


"SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO"

Program innowacyjny ,,Smacznie , zdrowo, kolorowo” realizowany będzie w roku szkolnym 2022/2023 w klasie II. Zakłada on realizację tematów, podczas których dzieci będą brały czynny udział w sadzeniu warzyw i ich pielęgnacji, a później w przygotowywaniu zdrowych, smacznych i kolorowych potraw. Innowacja ma na celu dostarczenie dzieciom zakresu wiedzy o spożywanych pokarmach i znaczeniu spożywania owoców i warzyw dla rozwoju ich organizmów.

Ważna rolę odgrywać będzie wzbudzenie zainteresowania dzieci poprzez przygotowywanie soków, musów, kanapek, szaszłyków owocowych.

Ciekawym rozwiązaniem będzie prowadzenie uprawy warzyw. Program ma charakter otwarty i jego treści mogą być rozszerzane w zależności od zainteresowań dzieci. Zaproponowane treści w programie innowacyjnym są dostosowane do możliwości intelektualnych dzieci.

Program ma być inspiracją dla rodziców uczniów, jak zachęcić dzieci do spożywania większej ilości warzyw i owoców. W czasie zajęć uczniowie nauczą się jak komponować zdrowe i smaczne przetwory owocowe, poznają piramidę żywienia a szczególnie owoce i warzywa, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Dzień jabłka Dzień ziemniaka Innowacja Smacznie,zdrowo, kolorowo Kolorowe szaszłyki Kolorowe szaszłyki-innowacja w klasie  II Kolorowe szaszłyki-innowacja w klasie  II Zakładamy ogródek

KULINARNA PRZYGODA

Program ten będzie realizowany w klasie VII w roku szkolnym 2022/2023 w formie zajęć kulinarnych. Głównym celem innowacji jest przyswojenie przez uczniów wiadomości i umiejętności dotyczących zaplanowania, przygotowania i spożywania posiłków. Zastosowane będą różne formy i metody pracy po to, aby zajęcia były ciekawe. W programie ujęta jest też zasada indywidualizacji, każdy uczeń może liczyć na pomoc nauczyciela. Do realizacji innowacji zaangażowani będą również rodzice. Współpraca z nimi będzie odbywała się pośrednio i polegać będzie na przygotowaniu składników.

Innowacja przewiduje cykl 9 spotkań kulinarnych. Zajęcia te przeznaczone będą na przygotowanie, wykonanie potrawy, zjedzenie i posprzątanie. Podczas realizowania zajęć kulinarnych uczniowie będą mieli możliwość wspólnego przygotowania i spożywania posiłku.

przygotowujemy pizzę przygotowujemy pizzę pierniki tortila tortila babeczki babeczki

ZDROWE PRZEDSZKOLAKI

Innowacja realizowana jest w oddziale przedszkolnym. Głównymi celami innowacji jest wdrażanie do zachowywania prawidłowych nawyków żywieniowych, nabywanie świadomości, że zdrowe jedzenie pomaga zachować zdrowe i dobre samopoczucie oraz kładzie nacisk na aktywność fizyczną. Oprócz zajęć warsztatowych dzieci przygotowują i degustują zdrowe potrawy i przekąski.

degustacja jabłek degustacja kalarepy Piramida zdrowia Przygotowywanie soku jabłkowego słodki deser

ZOSTAĆ MISTRZEM KALIGRAFII

Innowacja „Zostać mistrzem kaligrafii” realizowana jest w klasie VI i VII. Ma na celu zapoznanie uczniów z elementami współczesnej, jaki i tradycyjnej kaligrafii, kształtowanie umiejętności starannego pisania i tworzenia estetycznych notatek Wprowadzenie ćwiczeń z zakresu kaligrafii w klasach starszych pozwala zwiększyć świadomość uczniów w zakresie estetyki zapisu, jest też ciekawym doświadczeniem, z którego mogą korzystać przez lata. Podczas zajęć uczniowie poznają różne techniki pisarskie, a także samodzielnie tworzą odręczne zaproszenia czy teksty informacyjne. Pracują przy pomocy brush penów czy tradycyjnych piór do kaligrafii. Tego typu zajęcia wyzwalają w młodzieży ich kreatywność, uczą koncentracji i rozwijają wiarę w swoje możliwości.