INNOWACJECZYTAM, PISZĘ, ILUSTRUJĘ...

DLA BRACISZKA I SIOSTRZYCZKI PIERWSZĄ KSIĄŻKĘ PISZĄ WSZYSCY

Od roku szkolnego 2016/2017 w ramach lekcji bibliotecznych realizowana jest innowacja, której celem jest:

• kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów;

• rozwijanie kompetencji czytelniczych i upowszechnienie czytelnictwa wśród dzieci;

• rozwijanie i kształtowanie podstawowych umiejętności, korzystanie z bogactwa literatury pięknej;

• wzbudzanie zaciekawienia otaczającym światem;

• dostosowanie treści do indywidualnych zainteresowań i potrzeb uczniów;

• pobudzenie do twórczej aktywności;

• wzbogacenie więzi rodzinnych;

Adresatami tego programu są uczniowie klas III i IV, którzy przez kolejne 3 lata będą poznawać podstawowe pojęcia związane z książką, wspólnie czytać i ilustrować fragmenty książek, jak również samodzielnie tworzyć książkę dla "młodszego rodzeństwa".