INNOWACJESPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU INNOWACYJNEGO:

„CZYTAM, PISZĘ , ILUSTRUJĘ…. DLA BRACISZKA I SIOSTRZYCZKI PIERWSZĄ KSIĄŻKĘ PISZĄ WSZYSCY”

ROK SZKOLNY 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

Program innowacyjny: „Czytam, piszę, ilustruję…. dla braciszka i siostrzyczki pierwszą książkę piszą wszyscy” realizowany był na lekcjach bibliotecznych przez 3 lata z uczniami obecnej klasy V i VI. Brali w niej udział wszyscy uczniowie tychże klas.

W trakcie realizacji innowacji omawiane były treści dotyczące budowy książki oraz etapów jej powstawania, począwszy od pomysłu, aż do realizacji. Po zapoznaniu się z podstawami uczniowie tworzyli własną książkę przeznaczoną dla najmłodszego rodzeństwa, starali się ją napisać i samodzielnie zilustrować.

Wszystkie działania zawarte w harmonogramie innowacji zostały zrealizowane.

Uczniowie wykonywali ilustracje i przygotowywali w ich oparciu opisy na następujące tematy:

- To ja – Twój brat/siostra

- Nasz dom

- Nasi rodzice : mama i tata

- To co nas otacza

- Nasze podwórko

- Moje ulubione zwierzątko

Na zajęciach uczniowie po zapoznaniu się z ogólnymi zasadami dotyczącymi powstania książek wykonywali ilustracje na podane tematy, następnie opisywali wykonany przez siebie rysunek. Ostatecznie ilustracje i opisy stanowiły wnętrze książki, do których uczniowie własnoręcznie sporządzili okładki. Każda ich książka posiadała również wymyślony przez nich tytuł i opatrzona była nazwiskiem autora i ilustratora.

Program innowacyjny „Czytam, piszę, ilustruję…. dla braciszka i siostrzyczki pierwszą książkę piszą wszyscy” został przyjęty przez uczniów z wielkim zainteresowaniem. Wszyscy zaangażowali się w jego realizację i tworzenie książeczek, choć tempo ich pracy było różne.

Zakładane cele programu zostały osiągnięte i zrealizowane.

Realizacja programu przyczyniła się do znacznego uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego podczas lekcji bibliotecznych. Wszyscy uczniowie brali czynny udział w zajęciach.