KONKURSYZachęcamy do wzięcia udziału w konkursie

Regulamin konkursu plastycznego na plakat pod hasłem ,,Pokażę wam, jak o zęby dbam !”

ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU NA UDZIAŁ W KONKURSIE