Maria Konopnicka,
 z domu Wasiłowska, 
 1842-1910, poetka
 i  nowelistka;
STRONA GŁÓWNA
Z ŻYCIA SZKOŁY
ORGANIZACJA SZKOŁY
DOKUMENTY SZKOŁY
INFORMACJE DLA RODZICÓW
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
BEZPIECZNE WAKACJE
O SZKOLE