SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIEW czerwcu 2016 roku nasz szkoła po 3 latach starania otrzymała

WOJEWÓDZKI CERTYFIKAT „SZKOŁA PROMUJACA ZDROWIE”.

Zespół ds. promocji zdrowia dziękuje uczniom, rodzicom, pani Dyrektor, pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym szkoły za zaangażowanie w realizację programu, „ Bo zdrowie wynoszę ze szkoły”.