SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIEW czerwcu 2016 roku nasz szkoła po 3 latach starania otrzymała

WOJEWÓDZKI CERTYFIKAT „SZKOŁA PROMUJACA ZDROWIE”.

Zespół ds. promocji zdrowia dziękuje uczniom, rodzicom, pani Dyrektor, pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym szkoły za zaangażowanie

w realizację programu,

„ Bo zdrowie wynoszę ze szkoły”.


W czerwcu 2013 roku nasza szkoła rozpoczęła starania o przyjęcie do Zachodniopomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W październiku 2013 roku otrzymaliśmy pozytywną decyzję Wojewódzkiego Zespołu ds. Szkół Promujących Zdrowie w związku z czym, dyrektor szkoły powołał szkolny zespół, w skład którego wchodzą: Jowita Okurowska- koordynator, Anna Purgal i Renata Piątkowska członkowie zespołu. We wrześniu został powołany zespół uczniowski, w skład, którego wchodzą: Michał Grzegorski – przewodniczący, Weronika Bartnik, Zuzanna Rydz, Martyna Adaśko, jako członkowie zespołu.

Przyjęto, że Szkoła Promująca Zdrowie ma trzy główne cechy:

1. Edukacja zdrowotna, jako nieodłączny element programu nauczania.

2. Etos zdrowia w szkole – środowisko fizyczne i społeczne, atmosfera oraz polityka i organizacja, wspierające edukację zdrowotna i sprzyjające zdrowemu stylowi życia oraz dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej.

3.Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

Realizując program Szkoły Promującej Zdrowie należy zrealizować trzy spośród pięciu standardów.

1. Pomoc społeczności szkolnej w zrozumieniu i zaakceptowaniu koncepcje szkoły promującej zdrowie.

2. Stworzenie struktury i zarządzanie projektami promocji zdrowia, które umożliwiają skuteczne i ciągłe działania w zakresie promocji zdrowia.

3. Prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i pracowników i dążenie do zwiększenia jej skuteczności

4. Tworzenie klimatu sprzyjającemu:

- zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,

- osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspieranie ich poczucie własnej wartości,

-uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej,

5. Tworzenie środowiska fizycznego sprzyjającemu zdrowiu i bezpieczeństwu.

Nasz program obejmuje standard pierwszy, drugi, trzeci i czwarty.

Szkoła Promująca Zdrowie to szkoła budująca zdrowe środowisko fizyczne, społeczne i zapewniająca całej społeczności szkolnej edukację zdrowotną.

Idea Szkoły Promującej Zdrowie została wpisana w Koncepcje Pracy Szkoły.

Zachęcamy również wszystkich rodziców do aktywnego udziału w akcji i zgłaszania swoich propozycji aktywnego, zdrowego stylu życia lub innych propozycji mieszczących się w standardach.


Dnia 19.11.2015 r uczniowie klasy III wraz z uczniowskim zespołem ds. promocji zdrowia zaprezentowali na zebraniu z rodzicami przedstawienie zapoznające ich z ideą Szkoły Promującej zdrowie. W kilku słowach wyjaśnili, czym jest Szkoła Promująca Zdrowie, jakie są jej główne założenia oraz cele. Zapoznali rodziców ze szkolnym zespołem ds. promocji zdrowia oraz programami zdrowotnymi realizowanymi w naszej szkole.

Następnego dnia przedstawienie obejrzeć mogli wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły, a tym samym przypomniano im, że ich szkoła jest Szkołą Promującą Zdrowie.

Zespół ds. promocji zdrowia zapoznał Radę Rodziców z Programem Szkoły Promującej Zdrowie. Pozyskał też pozytywną opinię Samorządu Uczniowskiego w sprawie programu ,, Bo zdrowie wynoszę ze szkoły”.

Zespół ds. promocji zdrowia


W ramach standardów Szkoły Promującej Zdrowie realizujemy następujące programy:


Bo zdrowie wynoszę ze szkoły


Na spotkaniu w ramach działalności klubu „Wiewiórka” dzieci przygotowywały zdrową sałatkę owocową. Było to jedno z zadań ujętych w innowacji pedagogicznej pt. „Zdrowo, bezpiecznie, higienicznie.” „Sałatki owocowe – smaczne i zdrowe” – takie hasło przyświecało działaniom dzieci.

Działanie realizowane zgodnie z programem Szkoły Promującej ZdrowieDziałanie realizowane zgodnie z programem Szkoły Promującej Zdrowie
Działanie realizowane zgodnie z programem Szkoły Promującej ZdrowieDziałanie realizowane zgodnie z programem Szkoły Promującej Zdrowie
Działanie realizowane zgodnie z programem Szkoły Promującej ZdrowieDziałanie realizowane zgodnie z programem Szkoły Promującej Zdrowie

W ramach zajęć „ W zdrowym ciele zdrowy duch” uczniowie klasy I zapoznają się z zasadami zdrowego odżywiania, aktywnego spędzania wolnego czasu. Dzieci wraz z opiekunem Jowitą Okurowską założyli szkolny „mini” ogródek. W uprawie posadzili cebulę, pietruszkę i rzeżuchę. Zadaniem klasy jest pielęgnacja roślin.

Uczniowie sumiennie wywiązują się ze swojego zadania, ponieważ nasze roślinki rosną w mgnieniu oka. Kiedy rośliny osiągną odpowiedni rozmiar, zostaną wykorzystane do przygotowania zdrowego śniadania.

Nasza rzeżucha i szczypiorek już wyrosły i mogliśmy je skonsumować.

Sami przygotowaliśmy sobie kanapki z zieloną bombą witaminową. Niektórzy z nas po raz pierwszy jedli rzeżuchę.

Kanapki wszystkim nam smakowały i mieliśmy ochotę na więcej.

Teraz czekamy, aż pietruszka osiągnie odpowiednie wymiary i będziemy przygotowywać kolejną zdrową potrawę.Jak co roku nasza szkoła brała udział w konkursie organizowanym przez KRUS dotyczącym bezpieczeństwa na wsi.

Wyróznienie otrzymali: Aleksandra Pacholczyk i Nikola Grelewska z klasy II.

Pozostali uczniowie, którzy brali udział w konkursie otrzymali drobne upominki.

Gratulujemy wyruznionym.


Zdrowo jem, więcej wiem

1. W roku szkolnym 2016/2017 dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I-III biorą udział w konkursie pt. „ Zdrowo jem, więcej wiem”. Patronat honorowy nad konkursem objęła Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda. Celem konkursu jest podniesienie wiedzy na temat zależności pomiędzy sposobem odżywiania a stanem zdrowia. Uczniowie podzieleni są na 2 grupy wiekowe. Dzieci z oddziału przedszkolnego i klasa I przyjęli nazwę Iwinki, ich opiekunem jest pani Renata Piątkowska. Uczniowie klasy II i III nazywają się Zdrowodniacy a ich opiekunem jest pani Anna Purgal. Konkurs podzielony jest na 3 etapy tj. jesień, zima i wiosna.

Zakończyliśmy już działania etapu jesiennego.

IWINKI w etapie jesiennym

Poznajemy owoce i warzywa

Dzieci wykazały się swoją wiedzą, dlaczego należy jeść owoce i warzywa? Dzieci przyniosły na zajęcia różnorodne owoce i warzywa, które stanowiły podstawę do nauki popierz zabawę. Rozpoznawali wszystkie przyniesione owoce i warzywa, opisywały ich wygląd, prezentowały swoje ulubione owoce i warzywa. Chętnie i z zaangażowaniem brały udział w zabawie „ Zgadnij proszę, co w sobie noszę”. Bardzo dużo uśmiechu i radości wywołała u dzieci zabawa w sałatkę jarzynową. Ciekawym punktem zajęć okazały się zagadki o owocach i warzywach – bez pomyłek udzielały odpowiedzi wskazując przyniesione przez siebie dary sadu i ogrodu.

Końcowym punktem zajęć była rozmowa podsumowująca zdobyte przez dzieci wiadomości nt. wykorzystania w życiu codziennym warzyw i owoców. Wykonały również 2 plakaty zachęcające do zrezygnowania ze słodyczy. Wspólna praca była okazją do integracji dzieci. Praca przebiegała sprawnie z pomocą wychowawców. Dzieci wykazały się pomysłowością i kreatywnością, chętnie i zgodnie pracowały w grupach. Zwycięski plakat zatytułowany był "ZDROWE DZIECI NIE JEDZĄ ŚMIECI”. Kolejnym zadaniem dzieci była rozmowa z rodzicami w domu na temat zabaw z ich dzieciństwa. Wśród wymienianych zabaw najczęściej wymieniane były: berek kucany, chowany za drzewami, gra w ringo, ciuciubabka, rzucanie piłką do celu, gra w kolory z piłką, wiewiórki do dziupli, gąski do domu, murarz i piłka parzy. We wszystkie te zabawy dzieci wspólnie się bawiły podczas pobytu na placu zabaw.

Stawiam na śniadanie

Dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klasy I uczestniczyły w zajęciach, które miały na celu uświadomienie dzieciom, że śniadanie jest podstawowym posiłkiem w ciągu dnia, uczenie dzieci odpowiedzialności za własne zdrowie. Poprzez zabawę edukacyjną „Ja, samochód i…” dzieci uświadomiły sobie, co jest niezbędne, aby organizm człowieka mógł prawidłowo się rozwijać. Poprzez pracę w grupach dzieci wspólnie wypracowały listy czynności koniecznych do tego, aby dane urządzenia zadziałały i mogły normalnie działać. Tak jak pojazdy potrzebują odpowiedniego paliwa, tak i człowiek, a szczególnie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym muszą odpowiednio się odżywiać. Wszyscy wspólnie doszli do wniosku że najważniejsze dla człowieka jest odpowiednie odżywianie. Ciekawym punktem zajęć było pokazanie na przykładzie balonika jak zachowuje się nasz żołądek, kiedy się przejadamy i kiedy jesteśmy głodni. W sposób praktyczny dzieci mogły się przekonać jak ważne jest racjonalne odżywianie. Na podsumowanie zajęć uczniowie wykorzystali swoją wiedzę – oceniając swoje pierwsze i drugie śniadanie. Zadaniem konkursowym było zaprezentowanie swojego ulubionego, zdrowego zestawu śniadaniowego. Prace dzieci to rysunek, który przedstawiał zdrowy zestaw śniadaniowy. Bardzo ważnym aspektem było to , że w śniadaniach konkursowych nie znalazły się słodycze, które z pewnością nie służą dzieciom i nie dostarczają nic dla organizmu. W drodze wyborów wyłonione zostały 4 najlepsze prace. Zwycięzcy nagrodzeni zostali odznakami Super Kucharza

ZDROWODNIACY w etapie jesiennym

Uczniowie klasy II i III uczestniczyli w lekcji, podczas której przypomnieli sobie, jakie cechy mają owoce i warzywa. Poznawali je różnymi zmysłami: wąchali, dotykali, smakowali i opisywali ich wygląd. Wyszukiwali swój ulubiony smak, przypominali sobie, dlaczego warto je jeść i jakie wartości odżywcze mają owoce i warzywa. Uczniowie zostali zapoznani z utworem " Na straganie". Wspólnie z nauczycielem wyodrębnili postaci grające w wierszu. Przydzielono im role do odegrania, które ćwiczyli z rodzicami w domu oraz utrwalali w szkole. W trakcie zajęć przygotowywali dekorację i część stroju do przedstawienia, które zostało zaprezentowane całej szkole. Mali aktorzy mogli się popisać swoją umiejętnością gry aktorskiej. Dużą pomysłowością wykazała się część rodziców, którzy wraz z dzieckiem przygotowali ciekawy strój. Dzieci z klasy II i III przez kilka tygodni przygotowywały prezentację w formie plakatu nt. wartości warzyw i owoców. Wykorzystywali informacje zdobyte na lekcji, samodzielnie wyszukane w prasie i internecie. Praca w grupach była dla nich doskonałą okazją do doskonalenia umiejętności zgodnej współpracy oraz umiejętności dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem. Plakaty oraz wiersze przygotowane z rodzicami w domu zostały wyeksponowane w szkole, aby zachęcić wszystkich uczniów do rezygnacji ze słodyczy na rzecz owoców i warzyw. Z przygotowanych wierszy, plakatów i rymowanek złożona została Encyklopedia warzyw i owoców. Wszyscy uczniowie otrzymali pracę domową do wykonania, w której zaprojektowali swój strój i zapisali przepis na swoją ulubioną potrawę owocową lub warzywną.

KONKURS: Klasowe pisemko zachęcające do zrezygnowania ze słodyczy

Podczas zajęć lekcyjnych, kole artystycznym oraz na zajęciach świetlicowych uczniowie w grupach 4 osobowych z pomocą nauczyciela opracowywali kolejne strony czasopism, które zachęcały do zrezygnowania ze słodyczy na rzecz owoców i warzyw. Uczniowie wykazali się dużą pomysłowością i zaangażowaniem. Samodzielnie wymyślali tytuł czasopisma np. „Truskaweczka”, „Zdrowie w szkole”. Czasopisma zawierały ciekawe rysunki, krzyżówki, rebusy, łamigłówki, wykreślanki, labirynty. Wszystkie pomysły podkreślały zły wpływ słodyczy na zdrowie i wygląd człowieka. W drodze głosowania wybrano najciekawsze, najbardziej estetyczne i pomysłowe czasopismo. Najwięcej głosów otrzymało pisemko uczennic klasy III pt. „Truskaweczki”.

KONKURS: Strefa aktywności – zabawy na świeżym powietrzu

Uczniowie w formie pracy domowej mieli za zadanie porozmawiać z rodzicami nt. ich ulubionych gier i zabaw na świeżym powietrzu. W trakcie zajęć sami również wymieniali swoje propozycje zabaw. Wspólnie przypominali sobie i omawiali zasady tych gier . Wszystkie pomysły zostały spisane a spośród nich drogą głosowania wybrano 10 najlepszych, wśród których znalazły się: berek, jawor, ciuciu-babka, klasy, gąski, król- rzuty do kosza, ogonki, skakanka, hula-hop, wyścigi z kopytkami. Uczniowie przypominali sobie, że ruch na świeżym powietrzu jest doskonałą formą relaksu. W trakcie zajęć wychowania fizycznego i podczas przerw uczniowie korzystają z pięknej jesiennej pogody z przyjemnością brali udział w wybranych przez siebie grach i zabawach. Przed rozpoczęciem zabaw przypomniano im o tym, że najważniejsze w trakcie zabawy jest ich bezpieczeństwo oraz gra fair-play.

Wszystkie działania podejmowane przez dzieci i uczniów w ramach realizacji programu ,, Zdrowo jem, więcej wiem" oraz zdobyta przez nich wiedza prezentowane są pozostałym uczniom w szkole. Prace wyeksponowane zostały na szkolnym korytarzu tak, aby zapoznać się z nimi mogła całą społeczność szkolną.

Dzięki temu wszyscy poznali jak powinno wyglądać zdrowe śniadanie, co robić, jak jeść, aby być zdrowym i radosnym. Ważne było uświadomienie uczniom, że to, co jedzą ma znaczący wpływ na to jak radzą sobie w szkole, jakie jest ich samopoczucie, czy czują się dobrze czy źle. Dzieci dowiedziały się również, że to co jedzą ma istotne znaczenie dla ich rozwoju, że potrzebują witamin zawartych w owocach i warzywach, aby ich rozwój przebiegał prawidłowo

Realizując zadania konkursowe zaangażowano rodziców w realizację działań związanych z programem. Rodzice rozmawiali z dziećmi na temat ich ulubionych zabaw z dzieciństwa, w które bawili się na świeżym powietrzu, wykonali oni zdrowe zestawy śniadaniowe. Na spotkaniu z rodzicami, przekazano ulotki pogłębiające ich wiedzę na temat zdrowego odżywiania dzieci oraz roli aktywności fizycznej w prawidłowym rozwoju dziecka i pogłębiające ich wiedzę na temat planowania posiłków-podstawowych zasad i błędów.


IWINKI w etapie zimowym

Woda smakowa


Wodolubek


NOCKA W SZKOLE

10 czerwca 2016 roku uczniowie z klas V i VI uczestniczyli w wydarzeniu, które nazwano „Nocka w szkole”. Opiekunami byli: Pani Karolina Lachowska-Majchrzak, Pani Anna Purgal, Pani Renata Piątkowska i Pani Jowita Okurowska.

Uczestnicy spotkania mieli zabrać ze sobą m. in. śpiwór oraz karimatę. Uczniowie od godziny 13:00 do 17:00 robili swoją własną pizzę. Każdy samodzielnie kroił pieczarki, paprykę, ser i wędlinę. W trakcie pieczenia pizzy uczniowie oglądali filmy i bawili się na dworze.

Nasze pizze wyszły naprawdę dobre i zjedliśmy je ze smakiem. Po posiłku uczniowie i nauczyciele mieli czas na gry i zabawy (najbardziej spodobała nam się gra Uno).

Następnie wyszliśmy wszyscy na boisko szkolne. Pani Dyrektor przyjechała do nas z arbuzami, Pani Beata Laube poczęstowała nas dobrymi faworkami, a Pani Violetta Putek świeżymi truskawkami. Przygotowaliśmy patyki do pieczenia kiełbasek na rozpalonym już wcześniej ognisku. Przy ognisku Pani Karolina Lachowska-Majchrzak grała na gitarze i śpiewała razem z nami.„Majka” wychodziła nam bardzo ładnie. Przy ognisku siedzieliśmy do późnego wieczora.

Po wieczornej toalecie udaliśmy się do sali oddziału przedszkolnego. Pani Renata Piątkowska włączyła nam film „Wielka szóstka”, który bardzo się spodobał. Nie spaliśmy zbyt długo, bo niektórzy ucichli dopiero o godzinie 4:00, a pobudka była już 7:00. Zjedliśmy zdrowe śniadanie. Mogliśmy zrobić sobie chleb z sałatą, pomidorami, ogórkami, serem i dżemem truskawkowym. Po śniadaniu ponownie bawiliśmy się w Uno i inne gry.

Rodzice przyjechali po nas około godziny 12:00. Była to pierwsza nocka w historii szkoły. Bardzo nam się spodobała i wielu z nas chciałoby ją powtórzyć.

Antoni Szpikowski


Na "Nocce w szkole" nie mieliśmy czasu jeść, tyle było atrakcji. W poniedziałek rano urządziliśmy sobie wspólne zdrowe śniadanie, które sami przygotowaliśmy a następnie posprzątaliśmy po sobie.


Integracja ważna sprawa!

Klasa IV już po raz drugi brała udział w zajęciach integracyjnych. Dobra atmosfera w szkole, czy w klasie to jedno z ważniejszych założeń przyjętych w naszym programie Szkoły Promującej Zdrowie.


Andrzejki na zdrowo

26 listopada uczniowie klasy I pod opieką pani Jowity Okurowskiej i wychowawcy Anny Purgal przygotowywali zdrowe śniadanie.

Wspólna praca nad zdrowym posiłkiem była dla nich wspaniałą okazją do utrwalenia nawyków kulturalnego zachowania i zdrowego odżywiania.


Smak zdrowia

W czerwcu dobiegła końca realizacja innowacji pedagogicznej pt. „ Smak zdrowia” realizowanej w klasie VI.

Innowacja miała na celu wdrażanie do zachowania prawidłowych nawyków żywieniowych, dostrzegania zależności pomiędzy odżywianiem a zdrowiem człowieka.

Uczniowie podczas zajęć przypominali sobie zasady zdrowego odżywiania, poznawali zasady savoir vivre. Dowiedzieli się, że zdrowie to nie tylko zdrowe odżywianie, ale również aktywność fizyczna, dbanie o higienę ciała jak również życie bez środków psychoaktywnych.

plakat przciwko otyłościportrety człowieka uzależnionego

Uczniowie m.in. uczyli się jak nakrywać prawidłowo stół, malowali portret człowieka uzależnionego, wykonali plakat przestrzegający przed otyłością. Zakończeniem zajęć było zorganizowanie wspólnego pikniku, podczas którego degustowali warzywa i owoce. Nie zabrakło również aktywności fizycznej.

Mam nadzieję, że zdobyta wiedza zostanie przez nich wykorzystana.

Dnia 24 czerwca przeprowadzono wśród uczniów klas IV-VI Turniej savoir vivre. Przez 3 tygodnie uczniowie mieli możliwość zapoznawania się z zasadami savoir vivre, które były umieszczone na gazetce ściennej.

Turniej składał się z 3 etapów. W pierwszym etapie przedstawiciele klas zdobywali punkty z wiedzy praktycznej i tą konkurencje wygrała klasa VI.

Następnie uczniowie mogli wykazać się znajomością zasad nakrywania do stołu. W tej konkurencji najlepsi byli uczniowie klasy V.

Ostatnim etapem turnieju było wykazanie się sprawnością fizyczną. Uczniowie pokonywali drogę z tacą pełną plastikowych kubeczków a następnie żonglowali ringiem. I tu najlepsi byli uczniowie klasy Vi VI. W całym turnieju największą ilość punktów zdobyli uczniowie klasy VI.

Mamy nadzieję, że w przyszłości wykorzystają oni swoją wiedzę w praktyce.

Zdrowe soki

Większość z nas zamiast przygotowywać własnoręcznie sok w domu, kupuje sok w kartonie. Niestety nie zawsze mamy chęci czy czas, aby przygotować go samemu.

Uczniowie klasy I poznali rolę witamin, które zawierają w sobie owoce i warzywa. Przekonali się, jaką frajdą może być przygotowywanie soku.

Dzieci same obierały warzywa i owoce, aby potem wycisnąć z nich sok, a na koniec smakowali przygotowane napoje.

Savoir vivre przy stole

Kulturalne nawyki i przyzwyczajenia odgrywają w życiu człowiek bardzo ważna rolę. Dobre maniery przy stole umilają nam życie. Dzieci z oddziału przedszkolnego brały udział w zajęciach savoir vivre przy stole.

Dowiedziały się, jak należy zachowywać się przy stole oraz samodzielnie nakrywali stół do obiadu. Zdobyte umiejętności wzbogacą ich wiedzę a w przyszłości zaowocują w ich dorosłym samodzielnym życiu.

Czysto, zdrowo, kolorowo

Dzieci z oddziału przedszkolnego wiedzą, że zdrowie to nie tylko brak choroby i zdrowe odżywianie. 25 lutego brały udział w zajęciach pt. „Czysto, zdrowo, kolorowo”. Na zajęciach mówiono o konieczności dbania o higienę ciała i własnego otoczenia. Dzieci wysłuchały wiersza „Czyścioch” oraz opowiadania o misiu, który stał się czyściochem. Tańczyli w rytmie piosenki „Kąpiel” i pokazywali części ciała, które należy myć a więc:

Chlap, chlap buzię myje

Chlap, chlap uszy, szyję

Chlap, chlap raczki, nóżki

Brzuszek, włosy i paluszki.

Przypomniano również dzieciom o podstawowych zasadach zdrowego odżywiania.

Wszyscy wspaniale się bawili tańcząc i śpiewając.

Witaminowe ABC

W miesiącu listopadzie dzieci z oddziału przedszkolnego uczestniczyły w zajęciach witaminowe ABC.

Podczas pokazu multimedialnego omówiona została rola witamin w życiu człowieka. Po części teoretycznej przyszedł czas na praktyczną stronę zajęć. Dzieci zostały podzielone na kilkuosobowe grupy. Każda grupa stanowiła inną witaminę. Zadanie polegało na dopasowaniu produktu spożywczego do danej witaminy.

Zajęcia te stanowiły zdrową rywalizację, ponieważ każda drużyna dala z siebie wszystko.

Bezpiecznie na wsi

25 lutego 2015 roku odwiedziła nas pani Katarzyna Szczepańska inspektor ds. prewencji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Szczecinku.

Spotkanie miało na celu przeprowadzenie pogadanki z uczniami na temat zasad bezpieczeństwa podczas pracy i zabawy w gospodarstwie rolnym.

Dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klas I-III obejrzeli bajkę o rodzinie Pożarków. Z bajki można było się dowiedzieć jak unikać sytuacji zagrażających życiu.

Starsi uczniowie mogli obejrzeć relacje swoich rówieśników, którzy ulegli wypadkom podczas prac w gospodarstwie.

Obie relacje były przestrogą, jak nie ulec wypadkowi.

Został również ogłoszony V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod hasłem „Bezpiecznie na wsi- zwierzaki to nie pluszaki”.

Podsumowanie konkursu „Bezpiecznie na wsi- zwierzaki to nie pluszaki”.

Nasze prace

Wyróżnienie w tym konkursie za swoją pracę otrzymała Beata Podlasek z klasy VI.

Nagrodę wręczyła pani Katarzyna Szczepańska inspektor ds. prewencji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Szczecinku.

Drobne upominki otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu.


Śniadanie daje moc

Uczniowie klasy pierwszej biorą udział w programie Śniadanie daje moc.

Oficjalna strona programu - KLIKNIJ

KLASOWY OGRÓDEK

Wiosna już przyszła a razem z nią pierwsze wiosenne prace w ogrodzie. Klasa I założyła swój własny ogródek na parapecie. Podczas edukacji przyrodniczej uczniowie dowiedzieli się, czego potrzebują rośliny do życia.

Wykorzystując te wiadomości sami sadzili cebulki oraz siali rzeżuchę. Przez kilka tygodni dyżurni klasowi sumiennie opiekowali się założonym ogródkiem.

Po czterech tygodniach dało się zaobserwować efekt ich pracy. Na parapecie pojawił się piękny, zielony ogródek. Z tej "witaminowej bomby” uczniowie przygotowali zdrowe śniadanie, które wszystkim wybornie smakowało. Na deser przygotowano pyszny sok ze świeżych jabłek.

Mali ogrodnicy połączyli przyjemne z pożytecznym i już planują kolejne prace w swoim mini ogródeczku.

Jowita Okurowska

Anna Purgal


15 października obchodzony jest Światowy Dzień Mycia Rąk. Uczniowie klasy I w ramach programu „Śniadanie daje moc” dowiedzieli się, jakie zagrożenia czyhają na brudnych rękach. Na koniec lekcji przeprowadzono pokaz prawidłowego mycia rąk.

I tak z czystymi rękoma ruszyliśmy na kolejne zajęcia.


Drodzy Rodzice!

Zaczęła się szkoła. To czas nauki i zabawy, ale też brudnych rąk, wspólnych toalet. Również Państwo powinni uświadamiać swoje pociechy i wyrabiać w nich dobre nawyki. Uczmy dzieci, że mycie rąk jest bardzo ważne nie tylko po skorzystaniu z toalety, ale też przed każdym posiłkiem lub po zabawie z ukochanym zwierzakiem.

Co niesie za sobą choroba brudnych rak?

Są to miedzy innymi afty i pleśniawki. Wywołane są one przez wirusy, bakterie lub drożdżaki. Źródłem zakażenia może być podniesiony z ziemi lizak czy kanapka.

Rotawirusy również mogą zaatakować Wasze dzieci i są one sprawcami grypy żołądkowej. Choroba trwa zwykle krótko, ale bywa bardzo dokuczliwa. Zarażamy się nimi drogą pokarmową lub przez bezpośredni kontakt z chorym np. przez podanie ręki.

Kolejne to pasożyty - najbardziej powszechne to owsiki i glista ludzka. Oba pasożyty wędrują do buzi dziecka w postaci mikroskopijnych jajeczek na brudnych rękach. Jajeczka glisty znajdują się również na brudnym jedzeniu.

I tu apel do Was, Szanowni Państwo!

Pamiętajcie, by dzieci nie tylko dobrze i regularnie się odżywiały, ale także by posiłek, jaki przynoszą z domu do szkoły był przetrzymywany w odpowiednim pojemniku. Bywają sytuacje, gdy opakowanie drugiego śniadania (torebka śniadaniowa foliowa lub papierowa) w plecaku pełnym książek i zeszytów ulega zniszczeniu. W takich chwilach Wasze dziecko jest szczególnie narażone na niebezpieczne bakterie, które mogą dostać się do pożywienia.

Chcąc uniknąć niepotrzebnego niebezpieczeństwa zadbajcie o odpowiednie pojemniki, których naruszenie nie będzie takie łatwe.

W trosce o zdrowie Ucznia - Nauczyciel.


Trzymaj formę

Od roku szkolnego 2012/2013 klasy IV-VI uczestniczą w programie Trzymaj formę.

Oficjalna strona programu - KLIKNIJ

Zawodniacy

Od roku szkolnego 2013/2014 szkoła uczestniczy w programie Zawodniacy.

Oficjalna strona programu - KLIKNIJ

Mam kota na punkcie mleka

Od roku szkolnego 2013/2014 szkoła uczestniczy w programie Mam kota na punkcie mleka.

Oficjalna strona programu - KLIKNIJ

Urodziny mleka

9.06.2015 roku uczniowie klasy III wraz z wychowawcą i pedagogiem szkolnym zorganizowali Mleku Urodziny.

Zaczęliśmy od przygotowania czapeczek w krowie łaty.

Następnie przygotowaliśmy prezenty dla solenizantki Królowej Mleka.

Po zmaganiach plastycznych przyszedł czas, aby utrwalić wiadomości związane z mlekiem. Z poradnikiem Kota Mleczysława powtórka przebiegła bardzo szybko.

Przystąpiliśmy do przygotowań uroczystości, a w miedzy czasie układaliśmy rymowankę związaną z mlekiem.

Najpierw przystroiliśmy klasę, zakasaliśmy rękawy i wspólnie robiliśmy tort dla naszej solenizantki.

I przyszedł czas na świętowanie. Na uroczystość przybyła krowa oraz koty. Każdy przyniósł Mlecznej królowej laurkę i zaśpiewaliśmy jej „Sto lat”. Mleczna Królowa zaprosiła nas do stołu i zjedliśmy przygotowany tort a ona poczęstowała nas pysznym mlekiem. Abyśmy się nie nudzili Mleczna Królowa przygotowała dla nas wiele atrakcji. Mogliśmy wykazać się umiejętnością dojenia krowy, tańczyliśmy z mlekiem oraz biegaliśmy z kartonem mleka na głowie.

Uroczystość była bardzo udana, każdy z nas był bardzo szczęśliwy, a najbardziej Mleczna Królowa, ponieważ na jej urodziny przyszło mnóstwo gości.


Dzień mleka w klasie V

Jak wiemy nasza szkoła bierze udział w programie "Mam kota na punkcie mleka". W związku z tym nasza klasa uczestniczyła w zajęciach "Dzień Mleka w naszej klasie".

Akcja rozpoczęła się w piątek (15 maja) gdzie za pomocą prezentacji multimedialnej dowiedzieliśmy się czym jest nabiał i produkty mleczne, skąd się biorą i jaki jest ich wpływ na nasz rozwój. W dniu 21. maja odbyło się kolejne spotkanie poświęcone produktom mlecznym. Mieliśmy okazję spróbować jogurtu, serka wiejskiego, mleka, serwatki oraz dowiedzieć się czym się od siebie różnią i w jaki sposób powstają. W grupach dwuosobowych rozwiązywaliśmy krzyżówki i wykreślanki związane z mlekiem i jego przetworami. Następnie każdy miał okazję zjeść mleczny deser. Dowiedzieliśmy się jak powstaje ser, a produktem ubocznym w jego produkcji jest serwatka.

Celem akcji było uświadomienie jak ważne jest codzienne spożywanie produktów nabiałowych, ponieważ są one głównym dostarczycielem wapnia - składnikiem niezbędnym do budowy kości, zębów oraz układu nerwowego i mięśni.

Agnieszka, Zuzia i Daria - uczennice klasy V


Problem z głowy

W roku szkolnym 2014/2015 szkoła uczestniczy w programie Problem z głowy.

Oficjalna strona programu - KLIKNIJ

Ogólnopolski Program Profilaktyki Zdrowotnej pt. "Problem z głowy - wszawica " .

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w II edycji ogólnopolskiego programu profilaktyki zdrowotnej ,, Problem z głowy’.. Program realizowano w październiku 2014 roku. Bezpośrednio zaangażowani byli uczniowie klas I-VI i ich wychowawcy.

Nauczyciele przeprowadzili z dziećmi scenariusze zajęć:

• Poznajmy się

• Jak uniknąć spotkania z Panem Wszą

• Odwiedziny Pana Wszy, czyli co zrobić, gdy swędzi głowa

• Pan Wsza znika, czyli pożegnanie na dobre.

W czasie realizacji programu uczniowie poznali tematykę oraz bohaterów występujących w scenariuszach, uczyli się rozpoznawania objawów wszawicy, nabywali umiejętności radzenia sobie z problemem. uczyli się tolerancji problemu oraz pogłębiali rozumienie znaczenia i roli profilaktyki zdrowotnej.

Rodzice otrzymali ulotki informacyjne i zostali zachęceni do przeglądu głów dzieci profilaktycznie raz na 2 tygodnie oraz po każdym powrocie dziecka z ferii, wakacji lub kilkudniowych wycieczkach szkolnych.

Podsumowaniem realizacji programu były prace plastyczne uczniów przedstawiające przygody bohaterów BubbleBoya i Pana Wszy, które zostały umieszczone na gazetce ściennej szkoły.

Zespół ds. Promocji Zdrowia


Żeby nie sięgnąć muszę wiedzieć

W naszej szkole właśnie zakończyliśmy cykl zajęć z projektu profilaktycznego pod hasłem „ Żeby nie sięgnąć muszę wiedzieć”. Realizowany był on w listopadzie i grudniu 2013 roku.

Projekt miał na celu zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego, spożywania alkoholu, dopalaczy, napojów energetycznych, kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich oraz nauki postaw asertywnych.

Dzieci z oddziału przedszkolnego obejrzały prezentacje multimedialną pt. „Witaminowe abecadło” W klasach I-III przeprowadzono zajęcia warsztatowe w oparciu o program profilaktyki antytytoniowej „Nie pal przy mnie proszę”. Uczniowie na zajęciach przypomnieli sobie, czym jest zdrowie i co należy robić, aby być zdrowym. Poruszono kwestie biernego palenia. Przedstawiono uczniom jak mogą unikać sytuacji, aby nie byli biernymi palaczami. Na kolejnych zajęciach dowiedzieli się, że napoje energetyczne to moc, która nie jest im potrzebna. Przedstawiono im podstawowe związki wchodzące w skład takich napojów oraz skutki, jakie niesie za sobą przedawkowanie danej substancji. Na podsumowanie zajęć profilaktycznych uczniowie uczyli się zachowań asertywnych, aby w przyszłości umieć odmawiać. Uczniowie klas IV-VI również brali udział w zajęciach profilaktycznych. Oni także dowiedzieli się, jakie są skutki palenia tytoniu, spożywania alkoholu czy napojów energetycznych. Na zakończenie cyklu zajęć odgrywali scenki, w których przedstawiali sytuacje, w których skutecznie odmawiali. Uczniom zostały rozdane ulotki pozyskanie od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Podsumowaniem całego projektu profilaktycznego była wizyta Pani Izabeli Rudy ze Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Szczecinku. Pani Izabela podzieliła się z uczniami klas IV-VI wiadomościami o środkach uzależniających. Uczniowie całej szkoły mogli wysłuchać prelekcji dotyczącej zdrowego odżywiana oraz aktywności fizycznej. Zostały również rozstrzygnięte konkursy profilaktyczne. Dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klas I-III brali udział w konkursie plastycznym pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch”, a uczniowie klas starszych uczestniczyli w konkursie poetyckim pod hasłem „Z profilaktyką na Ty”. Spotkanie umilił nam występ dzieci z oddziału przedszkolnego, które wykonały piosenkę pt. „Owocowy blues”, natomiast uczniowie klasy II zaśpiewali nam „Rap o zasadach”.

Dziękujemy Pani Izabeli Rudy oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grzmiącej za atrakcyjne nagrody.


Nagrodzone wiersze

Alkohol jest bardzo zły i ja to wiem,

Więc lepiej zjem sobie dżem!

Gdy widzę ten napój to drżę!

To lepiej zagram sobie w grę.

Papierosy to cera szara,

Gęstego dymu chmara,

Dla młodych ludzi kara.

Zamiast piwa

Wole zjeść smaczne i pożywne warzywa.

Szukaj, więc rozrywek wielu

Sport, turystyka- przyjacielu!

Kinga Wiczkowska klasa VI


Nie pij, nie pal proszę cię,

Bo to dla zdrowia bardzo złe.

Palenie cię zabija a alkohol psuje,

Jeden wielki nałóg życie ci marnuje.

Spróbować może każdy to jest oczywiste,

Lecz trzeba mówić NIE, by mieć płuca czyste.

Więc odmawiaj, gdy ktoś spyta:

„ Chcesz fajeczkę, piwa łyka?”.

Aleksandra Skakuj klasa VI