ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 2019/2020


INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO


Ramowy rozkład dnia

7:00 – 7:30 schodzenie się dzieci

7:30 – 8:00 zabawy dowolne dzieci według pomysłów i zainteresowań

8:00 – 8:15 ćwiczenia poranne

8:15 – 8:45 śniadanie, sprzątanie, mycie zębów

8:45 – 9:15 zajęcia dydaktyczne

9:30 – 10:00 zabawy dowolne dzieci w wybranych kącikach zainteresowań, spacer, wyjście na podwórko

10:00 – 10:30 zajęcia dydaktyczne

10:30 – 11:30 zajęcia wyrównawcze

11:30 – 12:00 czynności porządkowe przed powrotem do domu


Godziny zajęć i powrotu do domu.


Poniedziałek: 7:00 – 12:00

Wtorek: 7:00 – 12:00

Środa: 7:00 – 12:00

Czwartek: 7:00 – 12:00

Piątek: 7:00 – 12:00


Religia: środa i piątek

Język angielski - wrorek, czwartekNauczyciele uczący w oddziale przedszkolnym:

Renata Piątkowska - wychowanie przedszkolne

Anna Purgal - wychowanie przedszkolne

Iwona Łabęcka - religia

Karol Koza- jezyk angielski


Opłata PZU - złotych

Opłata na Radę Rodziców:

jedno dziecko - zł

dwoje dzieci - po zł

trzecie dziecko i więcej - zwolnione


CAŁA NASZA GRUPA "O"