Lato, słośce, przygoda,

nie siedź w domu, bo szkoda...

Życzymy wszystkim udanego wypoczynku!
Szanowni Państwo

Stoi przed nami poważne i trudne finansowo zadanie rozbudowania szkoły o dodatkową klasopracownię. Jej powstanie w znaczący sposób usprawni funkcjonowanie naszej placówki jako szkoły ośmioklasowej. Podjęliśmy już pierwsze kroki zmierzające do pozyskania sponsorów chcących wesprzeć nasze działania. Wkrótce rozpoczniemy sprzedaż cegiełek, z których zyski zostaną przekazane na wyżej wspomniany cel. Część potrzebnych funduszy zaczęła pozyskiwać Rada Rodziców, ale nadal jest to przysłowiowa kropla w morzu potrzeb.

Dlatego w tym miejscu - jako cała społeczność szkolna - zwracamy się z prośbą do Państwa, abyście i Wy zechcieli wesprzeć finansowo nasze działania. Będziemy wdzięczni za każdą złotówkę przekazaną na ten cel.

Wpłat prosimy dokonywać na konto Rady Rodziców.

Numer konta: 31 1090 1711 0000 0001 3428 9230

Z wyrazami szacunku

Dyrektor szkoły, grono pedagogiczne,

uczniowie i rodzice.
60 lat naszej szkoły to wiele cennych wspomnień, pamiątek, które warto ocalić od zapomnienia. Samorząd Uczniowski i nauczyciele współodpowiedzialni za przygotowanie materiałów dotyczących absolwentów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Iwinie zwracają się z prośbą o wypełnienie ankiety – wywiadu dotyczącego czasów nauki w szkole.

Mile widziane będzie udzielenie odpowiedzi na przynajmniej niektóre pytania, podanie innego rodzaju informacji lub przesłanie zeskanowanych zdjęć (format JPG), które przyczynią się do uzyskania bardziej obiektywnego obrazu przeszłości szkoły.

Ewentualne wykorzystanie podanych informacji w celu przygotowania gazetki "Absolwenci naszej szkoły" możliwe będzie po uzyskaniu zgody ankietowanego. Wypełnioną ankietę, inne informacji lub zeskanowane zdjęcia prosimy przesłać na adres e – mail: spiwinabsolwenci60@onet.eu lub na adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Iwinie, 78 – 451 Przeradz z dopiskiem "Absolwenci 60".

DO POBRANIA Ankieta dotycząca losów absolwentów - KLIKNIJ!!!
r> >