REKRUTACJA


Terminarz postępowania rekrutacyjnego

do oddziału przedszkolnego/klasy I

w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Iwinie

w roku szkolnym 2019/2020

 

 

 

L.p.

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

 

TERMIN

1.

Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do

a)    oddziału przedszkolnego

 

b)   klasy I.

 

a)od 01.03.2019 r.

   do 29.03.2019 r.

b)od 01.03.2019r.

   do 29.03.2019 r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości w formie listy wyników  postępowania rekrutacyjnego oraz listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc.

a)    oddział przedszkolny

b)   klasa I

 

 

   

 

a)    10.04. 2019 r.

b)   17.04.2019 r.

3.

Potwierdzenie przez rodzica dziecka woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia w postepowaniu rekrutacyjnym

a)    oddział przedszkolny

b)   klasa I

 

 

a)    do 15.04.2019 r.

b)   do 26.04.2019r.

4.

Ogłoszenie dyrektora szkoły listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziale przedszkolnego i klasy I.

 

 

do 29 kwietnia 2019 r.

5.

Składanie wniosków do II etapu postępowania rekrutacyjnego (uzupełniającym) do:

a)    oddziału przedszkolnego

b)   klasy I

 

 

 

a)    12.08.2019 r.

b)   12.08.2019r.

 

 

6.

Potwierdzenie przez rodzica dziecka woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia w postepowaniu rekrutacyjnym

a)    oddział przedszkolny

b)   klasa I

 

 

 

a)    do 23.08.2019r.

b)   do 23.08.1019

 

7.

Podanie do wiadomości listy wyników II etapu postępowania rekrutacyjnego (uzupełniającego) do

a)    oddziału przedszkolnego

b)   klasy I

 

 

 

a)    26.08 2019 r.

b)   22.08.2019 r.

8.

Ogłoszenie dyrektora szkoły listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziale przedszkolnego i klasy I w postepowaniu uzupełniającym

 

 

do 26.08.2019 r.

 

 

 

size:14.0pt;font-family: "Tahoma","sans-serif"'>