W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID-19 prosimy o przesyłanie dokumentacji dotyczącej rekrutacji na adres poczty szkolnej: spiwin@interia.pl.

Wypełnione dokumenty można przesłać w formie załączników, skanów lub fotografii dokumentów.

Po ustaniu zagrożenie będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.

Dokumenty do pobrania:

KLAUZULA INFORMACYJNA Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy ………….


Terminarz postępowania rekrutacyjnego

do oddziału przedszkolnego/klasy I

w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Iwinie

w roku szkolnym 2020/2021

 

 

 

L.p.

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

 

TERMIN

1.

Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do

a)    oddziału przedszkolnego

 

b)   klasy I.

 

a)od 03.03.2020 r.

   do 27.03.2020 r.

b)od 02.03.2020r.

   do 27.03.2020 r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości w formie listy wyników  postępowania rekrutacyjnego oraz listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc.

a)    oddział przedszkolny

b)   klasa I

 

 

   

 

a)    03.04. 2020 r.

b)   01.04.2020 r.

3.

Potwierdzenie przez rodzica dziecka woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia w postepowaniu rekrutacyjnym

a)    oddział przedszkolny

b)   klasa I

 

 

 

a)    do 8.04.2020 r.

b)   do 06.04.2020r.

4.

Ogłoszenie dyrektora szkoły listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziale przedszkolnego i klasy I.

 

 

do 3 i 8 kwietnia 2020

5.

Składanie wniosków do II etapu postępowania rekrutacyjnego (uzupełniającym) do:

a)    oddziału przedszkolnego

b)   klasy I

 

 

 

a)    10-17.08.2020 r.

b)   10-17.08.2020 r.

 

 

6.

Potwierdzenie przez rodzica dziecka woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia w postepowaniu rekrutacyjnym

a)    oddział przedszkolny

b)   klasa I

 

 

 

a)    do 21.08.2020r.

b)   do 21.08.1020r.

 

7.

Podanie do wiadomości listy wyników II etapu postępowania rekrutacyjnego (uzupełniającego) do

a)    oddziału przedszkolnego

b)   klasy I

 

 

 

a)    19.08 2020 r.

b)   19.08.2020 r.

8.

Ogłoszenie dyrektora szkoły listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziale przedszkolnego i klasy I w postepowaniu uzupełniającym

 

 

do 24.08.2020 r.