BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY - UCZEŃ


10 zasad dla ucznia w czasie pandemii

zasady prawidłowego zdjąć i założyć maseczkę zasady zakładania i zdejmowania rękawiczek jednorazowych

Prosimy o zapoznanie sie z procedurami obowiązującymi w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID – 19 PODCZAS ORGANIZACJI ZAJĘĆ W SZKOLE

PROCEDURA ZASAD ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA PLACU ZABAW NA CZAS PANDEMII

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONOWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19