BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY - RODZIC


wskazówki dla rodzica w czasie pandemii>
<p> </p>
<img src=

zasady prawidłowego zdjąć i założyć maseczkę

zasady zakładania i zdejmowania rękawiczek jednorazowych

Prosimy o zapoznanie sie z procedurami obowiązującymi w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID – 19 PODCZAS ORGANIZACJI ZAJĘĆ W SZKOLE

PROCEDURA ZASAD ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA PLACU ZABAW NA CZAS PANDEMII

PROCEDURA KOMUNIKOWANIA NA DRODZE NAUCZYCIEL – DYREKTOR, NAUCZYCIEL – RODZIC NA CZAS PANDEMII

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONOWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID – 19 PODCZAS ORGANIZACJI ZAJĘĆ W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na pomiar temperatury dziecka